KTMMOB’nin haklı mücadelesini destekliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KTMMOB’ye destek belirten bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

BASIN AÇIKLAMASI

KTMMOB’nin haklı mücadelesini destekliyoruz

UBP-DP-YDP Koalisyonu eliyle yürütülen ve ülkemizin kurumsal sistemini tahrip etmeye yönelik atılan adımlara bir yenisi daha eklenmiştir. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) kuruluş yasasında yapılmak istenen değişikliklerle, kurumun vize süreçleri ile ilgili yetkileri kısıtlanarak kaçak, izinsiz ve kontrolsüz projelerin önü açılmaya çalışılmaktadır.
Bir projenin ülkemizin mevzuatına, mimari dokusuna ve iklimsel koşullarına uygunluğunu garanti altına alan vize süreçleri, aynı zamanda projenin yapısal unsurlarının incelenmesini sağlayan ve insan hayatının korunmasını mümkün kılan denetim aşamalarını da içerir. Bu süreçlerde KTMMOB’nin yetkilerini kısıtlamak, insan hayatını ciddi şekilde tehdit eden sonuçların doğması yanında, ülkemizi kontrolsüzce tüketilen bir rant alanına dönüştürme riskini de barındırmaktadır. Böylesi bir yasa değişikliğinin KTMMOB başta olmak üzere, ilgili hiçbir paydaş ile görüşülmeden bir emrivaki gibi dayatılmasının, ülke ve toplum menfaatleri ile alakası yoktur.
Ülkemizin en saygın meslek kuruluşlarından biri olan KTMMOB, geçmişten bugüne birçok kamu projesine teknik destek sağlamış, insanımızın refahını geliştirecek, can ve mal emniyetini sağlayacak birçok yasada hukuki teknik destek vermiş ve toplumsal yaşamın gelişimine ciddi anlamda katkısı olmuş bir kurumdur. Böylesi bir kurumun yasasında yangından mal kaçırırcasına değişiklik yapma gayreti içerisine girmek, kelimenin tam anlamıyla tepeden inmeciliktir, demokrasiye inanmamaktır.
Günümüz koşullarında devlete ait teknik daireler tamamen atıl, kurumlarımız ise devre dışı bırakılmışken, vize süreçlerinin bertaraf edilmek istenmesi kabul edilebilir değildir. “Hükümete” mensup milletvekillerinin, teknik dairelerimizin kapasitesinin geliştirilmesi ve halkımızın pek çok alanda yaşamakta olduğu problemlere çözüm üretebilir bir niteliğe kavuşturulmasını sağlamak yerine, KTMMOB’un vize süreçleriyle ilgili yetkilerini kısıtlamaya çalışmalarının kamu menfaati ile bağlantılı olmadığı aşikârdır.
Bu düşüncelerle KTMMOB’nin haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu, gerçekleştirecekleri her türlü eyleme tüm gücümüzle destek vereceğimizi ve hükümete geldiğimiz andan itibaren KTMMOB’yi geçmişte olduğu gibi bir çözüm ortağı olarak görerek halkımızın yaşadığı problemleri birlikte aşma gayreti içerisinde olacağımızı beyan ederiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
29.01.2023