Kişi: Güngördü sorumluluktan kaçmaktan vazgeçsin

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, BRT’de katıldığı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Girne Belediyesi’nde son dönemde yaşananları değerlendiren Kişi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün geçmişe yönelik atıf yaparak sorumluluktan kaçmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

“BEL-PAZ HER TÜRLÜ İSTİSMARIN SİMGESİ HALİNİ ALMIŞTIR”
Kişi sözlerine şöyle devam etti: “Farklı saiklerle Belediyeler bünyesinde kurulan şirketler istismara oldukça açık yapılar olup bazı belediyeler açısından yasal zorunlulukları aşma mekanizmasına dönüşmüşlerdir. Söz konusu belediyeye bağlı çalışan şirketler genelde %99 hissesi belediyeye bağlı olup %1’i Belediyeler Birliği’ne ait limited şirkettirler. Yüzde yüzü kamu niteliğindeki kurumlara bağlı olmasına karşın ‘hukuken’ normal bir özel şirket niteliğinde iş yapmaktadırlar. Dolayısı ile kamusal görev yapan ancak iş denetime geldiğinde özel şirketlerde olan mahremiyeti kullanmaktadırlar. Üzerinde tartışılabilecek bazı ihtiyaçlar doğrultusunda kurulmuş olsalar da bu tip şirketler denetimsizliği, taşeronluğu ve emek sömürüsünü de beraberinde getirebilmektedirler. Etik değerler ışığında bu şirketleri sınırlı ve belli ihtiyaçlar doğrultusunda kullanan belediye idareleri olsa da bunu hukuku aşmak için kullanan belediye idareleri de bulunmaktadır. Girne Belediyesi bünyesindeki BEL-PAZ bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Kurulduğu zamanlarda da tartışmalara sebep olmuş ve DEV-İŞ’in o dönemde de eylem yaptığı BEL-PAZ şirketi Nidai Güngördü döneminde her türlü istismarın simgesi halini almıştır.”

“İHALE PROSEDÜRÜ BERTARAF EDİLMEKTEDİR”
“Halkın hatta Belediye meclis üyelerinin BEL-PAZ’ın ne faaliyetleri, ne ekonomik durumu ne de personel sayısı ile ilgili bilgisi bulunmamaktadır. Seçildiği zaman 13 personeli bulunan BEL-PAZ şirketinin şu anda iddialara göre 300 hatta 500 personeli olduğu söylenmektedir. Bu personelin işe alınış şekilleri keyfi olduğu gibi, mobbing iddiaları ve keyfi işten durdurma gibi iddialar sürekli olarak gündeme gelmektedir. Yine belediyenin ihale kapsamındaki hizmet ve mal alımları BEL-PAZ tarafından keyfi veya göstermelik alınan tekliflerle yapılmakta olup ihale prosedürü bertaraf edilmektedir.”

“GÜNGÖRDÜ’NÜN AÇIKLAMALARI EYLEM HAKKINA SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR”
“BEL-PAZ’ın yönetim şekli iş barışını da yerle yeksan edilmiştir. Ayni işi yapan bir belediye çalışanı ile bir BEL-PAZ çalışanı arasında maaş, özlük hakları ve sosyal güvence anlamında uçurum oluşmuştur. Nitekim pandemi sırasında özveri ile çalışan BEL-PAZ ve belediye çalışanları arasında ayrımcılık yaparak yapılan ek mesai ve/veya bayramlık ödemeleri iş barışını adeta dinamitlemiş ve çalışan çalışana kırdırılmıştır. İş barışının bozulmasından hareketle DEV-İŞ’in yapmış olduğu bir günlük grev sonrası Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yapmış olduğu açıklama talihsizliğin ötesinde en temel demokratik hak olan eylem hakkına saldırı niteliğindedir. Öfke kontrolü olmadan ve tekrarlarla dolu olan açıklamada işçi temsilcileri tehdit edilmiş bu ülkenin en önemli sendikalardan biri olan DEV-İŞ itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.”

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”
“Sayın Güngördü birçok açıklamasında olduğu gibi geçmiş belediye başkanını referans göstererek mevcut anomalileri normalleştirme yöntemine başvurmuştur. 6 yılı aşkın süre ile belediye başkanlığı görevini ve 30 yıl süre ile en üst düzeyde görev yapan bir belediye başkanının hala geçmiş üzerinden konuşması artık halk tarafından gülünç bulunmaktadır. Geçmişte gördüğü yanlışlıkları düzeltmek için belediye başkanının oldukça yeterli süresi ve yetkisi vardı ve halen vardır. Güngördü geçmişe yönelik atıf yaparak sorumluluktan kaçmaktan vazgeçmelidir. Kentimizde emekçilere yapılacak her türlü baskı ve müdahaleye sessiz kalmayacağımızın bilinmesini isteriz. Kıbrıs’ın en güzide kentini yöneten belediye başkanının eleştirilere açık olması ve öfke kontrolü yaptıktan sonra bazı ifadelerde bulunması isabetli olacaktır. Belediye Başkanı Güngördü’yü BEL-PAZ konusunda yasalara uygun davranmaya ve şeffaflıkla tamamen kamuya ait bir yapıdaki başta gelir giderler olmak üzere geniş kapsamlı bir izahata davet ediyoruz.”