“Hükümet” kaos üstüne kaos eklemeye devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gayrimeşru hükümetin aldığı kararla ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şu şekilde:

Gayrimeşru hükümetin her konuda kaos yaratan tavrı artarak devam etmektedir. Memleketi her konuda çıkmaza sürükleyen ve Kıbrıs Türk halkını birçok sorunla baş başa bırakan gayrimeşru hükümet, anlaşılması zor bir karara daha imza atmıştır.
Bu karar; ‘Gazi Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin’ yürürlükten kaldırılmasıdır. Gece yarısı yangından mal kaçırır gibi söz konusu emirnameyi yürürlükten kaldıran gayrimeşru hükümet, bahane olarak ise yıllar önce tartışılması gereken, ‘katılım’ gibi bazı gerekçeleri öne sürmektedir.
Gayrimeşru hükümet, söz konusu kararla memleketi yine plansız, öngörülemez ve belirsiz bir sürecin içine sürüklemiştir. Alınan karar; Anayasal bir hak olan herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını göz ardı etmektedir. Ayrıca bölgede yaşayan herkesin kent hakkını ihlal eden ve yerel yönetimlerin yetkilerinin tartışmalı olduğu bu dönemde, yerel yöneticileri de zor durumda bırakan ciddiyetsiz ve tehlikeli bir karardır.
Ne yaptığını bilmeyen bu zihniyet, yerel yöneticileri cezai kovuşturmayla yüz yüze bırakabilecek ihtimaller de yaratmaktadır.
Yasal dayanaktan yoksun ve duyuru niteliği taşıyan bir usulle yapılan bu işlem, “hükümetin” ciddiyetini de ortaya koymaktadır. Pek çok yeni hukuki ve çevresel soruna yol açabilecek bu karar, derhal geri alınmalıdır. Bölge üzerinde yaratacağı çevre ve insan sağlığına dair tahribatın engellenmesi için söz konusu emirname, imar yasası oluncaya kadar yürürlükte kalmalıdır.
Bu konuda sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu tavrı desteklediğimizi belirtir, imar planının olması gerektiği şekliyle bölgeye kazandırılması gerektiğini bir kez daha vurgularız. Demokratik ve ekonomik yoksullaşma yaratan, her konuyu ‘yüzüne gözüne bulaştırmaya’ devam eden bu zihniyetin karşısında mücadelemiz, artarak devam edecektir.