Bugünkü Havadis Gazetesi’nde, Sayın Başaran Düzgün’ün köşesinde, Sayın Serdar Denktaş’ın, Sayıştay üyeliği seçimiyle ilgili bazı iddiaları yer almıştır. Sayın Denktaş, Sayıştay’daki bir üyeliğin bir buçuk yıldır boş olduğunu, bu kadar zaman beklenmiş olmasıyla ilgili UBP’nin şiddetli itirazlarda bulunduğunu, bunun CTP’nin bir oyunu olduğunu, CTP’nin kendi adayına oy verilsin diye emekliliğine üç ay kalma konusunu istismar ederek hükümeti zor durumda bırakmayı hedeflediğini iddia etmiştir.

Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber bu gerçek dışı iddialara bugünkü açıklamasıyla yanıt vermiştir. Ancak Sayın Denktaş’ın asılsız açıklamaları doğrudan doğruya CTP’yi hedef aldığı için, bizim de bu iddialara yanıt vermemiz zaruri hale gelmiştir.

Aşağıdaki veriler Sayın Siber’in Meclis tutanaklarından yararlanarak yaptığı açıklamadan elde edilmiştir:

1. Sayın Siber, boş olan üyeliğin doldurulması için Sayıştay’ın talebinin 23 Ocak 2017 tarihinde kendisine iletildiğini açıklamıştır.

2. Bunun üzerine, 24 Ocak 2017 tarihinde Meclis Başkanlık Divanı toplanmış ve münhal kararı alınmasına ilişkin süreci başlatma kararını oy birliğiyle almıştır. Meclis Başkanlık Divanı’na o gün, Sayın Denktaş’ın partisi DP’nin milletvekili Sayın Alanlı başkanlık etmiştir. Toplantıda UBP Genel Sekreteri Sayın Dursun Oğuz ve UBP milletvekili Sayın Hamit Bakırcı da hazır bulunmuşlar ve onlar da olumlu oy kullanmışlardır. Toplantıda hazır bulunan sadece bir CTP milletvekili, Sayın Biray Hamzaoğulları vardı. Eğer Sayın Denktaş’ın iddiaları doğru olsaydı, bir DP, iki UBP milletvekilinin böyle bir karara olumlu oy vermesi herhalde mümkün olmaz veya en azından oylama yapılmayarak bu iddialar doğrultusunda CTP ile irtibat kurulmaya çalışılırdı.

3. Münhal açılıp, başvurular kabul edildikten sonra konu Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin gündemine gelmiştir. Bu Komite’nin başkanı UBP milletvekili Sayın İzlem Gürçağ’dır. Sayın Gürçağ, konuyu hiç bekletmeden Komite’nin gündemine almıştır. Eğer Sayın Denktaş’ın iddiaları doğru olsaydı, Sayın Gürçağ’a Partisi’nden konuyu gündeme almaması bildirilebilir ve bir öneri varsa CTP ile irtibata geçilirdi ama belli ki bu yönde herhangi bir girişim olmamıştır.

4. Sayın Gürçağ’ın başkanlığındaki Komite, konuyu 22 Şubat 2017 tarihinde görüşmüş ve buradan da oy birliğiyle iki adayın Meclis Genel Kurulu’na sunulması kararı çıkmıştır. Sayın Denktaş’ın iddiaları bu aşamada da gündeme gelmemiştir ve karar hükümete mensup milletvekillerinin de olumlu oylarıyla alınmıştır. Bu noktada da CTP ile hiçbir irtibat kurulmamış, iddialar bilgimize dahi getirilmemiştir.
5. Son olarak konu 27 Şubat 2017’de Meclis Genel Kurulu’na gelmiş, ilk tur seçim yapılmış, seçimde Meclis’te hazır bulunan UBP ve DP milletvekilleri de oy kullanmış, seçime geçilmeden önce söz almak isteyen milletvekili olup olmadığı sorulmuş ancak kimse söz alıp da bu iddiaları dile getirmemiştir.

Sonuç olarak ilk turda iki adaydan hiçbiri seçimi kazanamamış, seçim bir gün sonraya ertelenmiş ancak o günden bugüne iktidar partileri Meclis’te nisabın sağlanmasını engelleyerek Meclis çalışmalarını sabote etmişlerdir. Bu arada Sayın Denktaş, dile getirdiği iddiaları ve eğer varsa önerisini bugüne kadar CTP Genel Başkanı ile hiçbir ortamda paylaşmamıştır. Bütün bunlar bu kadar açıkken Sayın Denktaş’ın bu açıklaması belli ki emekliliğine üç ay kalmış bir adayın seçilmesi için Meclis çalışmalarını sabote etmeyi dahi göze alan hükümetin, her zaman yaptığı gibi kendi hatalarının ve etik dışı tercihlerinin sorumluluğunu CTP’nin omuzlarına yükleme oyunundan ibarettir. Bilinmelidir ki ne CTP, ne de kamuoyu bu tip iddialarla hükümetin kendi hatalarını ört bas etme ve unutturma oyununa gelecektir. Gerçekler ortadadır ve miadını doldurduğu son derece açık olan bu hükümet kendisine güvenilmemesi gerektiğini bu açıklamalarla bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi