Müzakerelerde bir süreden beri yaşanmakta olan durgunluğun ve verimsizliğin ardından, iki liderin ve temsilcilerinin New York’ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelecek olması kapsamlı çözüm için yeni bir fırsat penceresi açmıştır. İki lider bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve sonuç odaklı bir yaklaşımla, yaratıcılık, cesaret ve kararlılıkla Cenevre toplantısının önünü açmak için gerekli adımları atmalıdır.

Müzakerelerin bugüne kadarki temel sistematiğinin, Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklamasının ve 12 Ocak Cenevre Deklarasyonu’nun gereğinin, üzerinde henüz uzlaşma sağlanamamış tüm konuların karşılıklı ilişki içerisinde ele alınması olduğu tüm taraflarca bilinmektedir. Bu noktadan sonra yapılması gereken, New York’ta herhangi bir ön şart ileri sürmeden Cenevre toplantısının tarihini belirlemek ve Cenevre’de geriye kalan tüm konuları, yine sonuç odaklı bir yaklaşımla ve yaratıcılık, cesaret ve kararlılıkla ele almanın hazırlıklarını yapmaktır. Hiçbir tarafın ortaya çıkan bu yeni fırsatı harcamak ve özellikle Temmuz ayında bu ülkede gereksiz gerginlikler yaşanmasına yol açmak gibi bir lüksü ve hakkı yoktur. Odaklanılması gereken, sorumluluk yükleme ve suçlama oyunları değil, bir an önce federal çözüme ulaşmaktır.

CTP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bir an önce federal çözüme ulaşılması için ortaya konacak çabalara katkı yapmaya, bu amaçla tüm taraflarla iletişim içinde olmaya ve samimi irade ortaya koyacak liderlere destek vermeye devam edecektir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi