CTP Kadın Örgütü ve POGO Dayanışma Evi’nde bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO temsilcileri “Kadınlar ve Barış” gündemiyle bir araya geldi. Dayanışma Evi’nde gerçekleşen toplantıya CTP Kadın Örgütü’nden Başkan Doğuş Derya, Gülden Karakaya, Simge Okburan, Niyal Öztürk ve Umure Örs, POGO’dan ise Genel Sekreter Skevi Koukouma, Skevi Pasha ve Eleni Evagorou katıldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Çatışma Yaşamış Toplumlarda Kadınların Barış Müzakere süreçlerine katılımını öngören 1325 sayılı karar çerçevesinde Kıbrıs Sorunundaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Nisan ayında ilan edilen Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı ele alındı. Her iki bölgede de hak politikaları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin kadın örgütleri dahil edilmeden hazırlanan Eylem Planı’nın daha fazla geciktirilmeden uygulanması ve iki toplumlu toplumsal cinsiyet eşitliği komitesinin her iki tarafta faaliyet gösteren siyasi partilerin kadın örgütleri ile temas etmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Güven Yaratıcı Önlemlerin önemine değinen CTP Kadın Örgütü ve POGO, çözüm sürecinin başarıya ulaşması ve toplumlararası diyaloğun geliştirilmesi için yapacakları kısa ve uzun vadeli etkinlikleri takvimlendirdi. Örgütler, aynı zamanda ülkedeki son siyasi gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.