Güzelyurt’ta görev dağılımı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde, 13 Kasım’da gerçekleştirilecek büyük kurultay öncesi ilçelerde yaptığı kongrelerin ardından görev dağılımları yapılmaya başlandı. Güzelyurt’ta 6 Ekim’de yapılan kongrenin ardından 17 Ekim’de toplanan yönetim kurulu görev bölümü yaparak yeni döneme başladı.

Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali başkanlığındaki yönetim kurulunda; ilçe sekreteri Vasfi Candan, mali sekreter Veleddin Taşkent, örgütlenme sekreteri Kemal Öneren, yerel yönetimler sorumlusu Sami Solyalı, sivil toplum örgütleri sorumlusu Salahi Şahiner, eğitim işleri sorumlusu Suzan Kısaoğlu, sosyal işler sorumlusu Hasan Altınmakas, olarak belirlendi. Örgütlenmeye yardımcı faal üye Erkan Borat, eğitime yardımcı faal üye Ahmet Kavaz, sosyal işlere yardımcı faal üye ise Hüseyin Hergüner oldu.