Apostolos Andreas Manastırı’ndaki utanç verici tahrik ve tacizi kınıyoruz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Basın Açıklaması

Apostolos Andreas Manastırı’ndaki utanç verici tahrik ve tacizi kınıyoruz!

Anayasa’mızın ve iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu ve tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği çağdaş ve demokratik değerler de bu çerçevededir ve halkımız bu özgürlükleri özümsemiş ve içselleştirmiştir.
Yaşanan olay ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, toplumu kutuplaştırması, farklı inançlara farklı görüşlere tahammülsüzlüğünün bir yansımasıdır. Geçtiğimiz günlerde farklı fikirleri savunduğu için gazetecilere soruşturma açılması kadar Apostolos Andreas Manastırı’nın yakınına mescit açma girişimi bu yaşanan olaylarla bağlantılıdır.
Bu açıdan bahse konu şahısla ilgili soruşturma açılmasını olumlu bulmakla birlikte, farklı kültürler ve inançlara saygıyı içeren bir müfredatla eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi, bizler açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, toplumun kutuplaştırılmaması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu almaları gerektiğine de inanıyoruz.
Bu noktada sorumluluğu bulunan herkesin kamusal bir biçimde özeleştirisini yapması gerektiğine inanıyoruz. Açılan soruşturma ile ilgili tüm yetkilileri gerekli yasal işlemleri en kısa sürede tamamlayarak toplumsal adaleti sağlamaları için göreve çağırıyoruz.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak cezai takip ve mahkeme süreçlerinin takipçisi olacağımızı ve ülkemizde gerçekleşen buna benzer insan hakları ihlallerine tahammülümüz olmadığını vurgulamak isteriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü
18.08.2023