Yeniden açılmaya başladığımız süreçte 123 yeni Covid-19 pozitif hasta tespit edildi. Kaynağı belli olmayan yerel vaka sayımız artıyor. Hazırlık yapmak için kapandığımız zamanı hükümet boşa harcadı, pandemi hastanesi başta olmak üzere birçok eksiklik tamamlanmadı. Yurtdışından girişlerin başladığı süreçte Covid-19 pozitif hastalar zamanında tespit edilip izole edilemedi ve sonuçta sporadik (kaynağı belli olmayan) vakalar görülmeye başlandı. Bulaş zincirini kırmak için yapılması gereken korunma tedbirlerini üst düzeyde tutmak, denetimleri artırmakken hükümet dünyada her şey değişirken, ülkemizde gerekli değişlikleri yapmaksızın toplumu virüsle karşı karşıya bıraktı.

Kamu hastaneleri dahil birçok kamu kurumunda virüsten korunmaya yönelik (sosyal mesafe, maske, el hijyeni) düzenlemeler yapılmadı. Devlet hizmet almak için kendi kurumlarına başvuran yurttaşlarını riske atıyor. Kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz uyulmalı, denetimler eksiksiz yapılmalıdır. Kurumlardaki çalışma düzenleri derhal virüs bulaşının baskılanmasına yönelik olacak şekilde oluşturulmalıdır.
Yurtdışından ülkemize giriş yapıp test sonucu çıkana kadar kişisel izolasyon uygulayacağına dair kişiler taahhütname imzalıyor. Buna uymayanların cezalandırılması ile ilgili yasa değişikliği yapılması gerektiğini, CTP’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu Sn. Sağlık Bakanı’na defalarca ilettik. Hükümet bu konuda somut bir adım atmak, çalışmak yerine zamanını ve enerjisini eşitsiz, insan onuruna yaraşmayan muamelelerle seçim öncesi istihdam yapmaya harcadı. Test sonuçları çıkana kadar gelenleri denetlemek görevi açıkça ihmal edildi, bunun sonucunda sporadik vakalarla toplum yüz yüze geldi.
Pandemi sürecinin başından beri partimiz bilgi paylaşımlarının şeffaf, düzenli ve zamanında yapılması gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Buna karşın Sağlık Bakanlığı bilgileri yeterince şeffaf ve zamanında paylaşmayarak spekülasyona açık bir durum yaratmış, halkta güvensizlik ve endişe oluşturuştur.
CTP olarak virüsle mücadele konusunda şu hususlara bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz:

1. Kişisel sağlık verilerinin korunması hakkına halel getirmeksizin virüsle ilgili bilgiler daha şeffaf ve hızlı paylaşılmalıdır.
2. Bugün ihtiyaç duyduğumuz pandemi hastanesini bu hükümet yapma becerisini gösteremediğinden Covid-19 pozitif olan hastaların izlemlerinin yapılacağı yeni merkezler hızlıca oluşturulmalı ve kullanıma açılmalıdır. Bir gün bile bekleyecek tahammül yoktur.
3. Virüsü taşıyan kişileri daha hızlı ve yaygın olarak tespit ve izole etmek için bugüne kadar kabul edilmez şekilde ihmal edilmiş olan rasgele test uygulamalarına derhal başlamak zaruridir.
4. Önümüzdeki günlerde Covid-19 dışında akciğer enfeksiyonu ve ateş yapma riski olan diğer etkenlere yönelik hali hazırda kullanımda olan aşılar derhal ülkemize getirilmeli, Sağlık Bakanlığı riskli gruplardan başlayarak yurttaşları aşılamalıdır. Böylelikle hem birden çok enfeksiyon nedeni ile insanlarımızın hayatlarının tehlikeye girme riski azaltılacak hem de zaten kapasitesi oldukça sınırlı olan sağlık sistemimize ek yük gelmesi önlenecektir.
Unutulmamalıdır ki yaşamlarımız, geleceğimizi temin edecek olan ekonomimiz, hatta çocuklarımızın eğitim kayıplarının giderilmesi gibi birçok yaşamsal ihtiyacımız virüsün toplumda baskılanıp baskılanmamasına bağlı olacaktır.
Öte yandan CTP olarak Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları ve diğer faaliyetlerimizde virüsün bulaş zincirinin kırılmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri alacağımızı vurgular, içinden geçtiğimiz günlerde ve koşullarda önceliğimizin sağlık ve ekonomideki iyileşmeler için yapılacak çalışmalar olduğunu bir kez daha teyit ederiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
18.08.2020