CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye’de onyıllardır süren iç çatışmaların sonlandırılması için
atılan cesur adımları selamladı. Yorgancıoğlu, bu kanlı sorunun bitmesini ve artık yaraların sarılması gerektiğini
belirtti.

Çok uzun yıllardır Türkiye’de can, mal ve ekonomik kayıplar yanında itibar kayıplarına yol açan iç çatışmanın sonlandırılmasına dair girişimleri öncelikle umutla selamlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürt kökenli yurttaşlarına yönelik ve yaşanmakta olan sorunların karşılıklı anlaşma ile çözümü için ortaya koyduğu yeni açılım, dünyadan olumlu karşılık bulurken, Türkiye halkları için de yeniden umut yaratmıştır. Birkaç yüzyıldır bölgenin ve Türkiye’nin en büyük sorunu olan ‘Kürt Sorunu’, insan haklarına dayalı bir çözümü hedefleyen müzakerelerin başlaması sadece Türkiye değil, tüm bölge coğrafyasında istikrarlı bir döneme geçiş fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Çok büyük bir coğrafyayı etkisi altında bulunduran, ciddi bir istikrarsızlık ve aynı zamanda da istismar konusu olan bu kanlı sorun, devlet aklı ve sağduyu ile tarihinde ilk kez beklenen olumluluğu işaret eder hale gelmiştir. CTP-BG olarak halkların kardeşliğine olan inancımız ve bu anlayışın tüm dünyada egemen olmasına dair kararlılığımızla Türkiye’deki bu gelişmeleri sevinçle izlemekteyiz.

Gençleri dağa çıkan, çocuk yaşta eline silah alan, yaşamak için ölmeyi ve öldürmeyi öğrenenler, yüreği yanık anaların isyanlarıyla toprağa verilirken, milliyet de köken de anlamını yitirmektedir. İnsan yaşamının en kutsal ve korunması gereken değer olduğuna dair inancımızla, yaklaşan barışın ilk adımları olmasını dilediğimiz bu müzakerelerin başarıya ulaşması Türkiye ve bölge için en büyük dileğimizdir.

Tarih boyu birbirine kenetlenmiş bu halklar, dış güçler ve rant elde edenler yüzünden birbirine düşürülmüş, emperyalist güçler tarafından kullanılmıştır. Ülkedeki kaosu körüklemeye çalışan ve kendi çıkarları için halkları birbirine kırdıranlara inat, istikrarlı barışın yolu ilk kez bu kadar aydınlatılmıştır. Bu kanlı sorun en kısa sürede çözülmeli ve Türkiye halklarının yaraları gecikmesiz sarılmalıdır. Provokasyonlara açık bu sürecin, salimen ilerletilmesi ve evrensel değerlere uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için başta Türkiye devleti, siyasi partileri ve sivil toplum örgütleri olmak üzere konuya taraf bütün unsurların son derece dikkatli ve sorumlu davranmaları şarttır.

CTP-BG olarak bu cesaretli adımları atan tarafları kutlarken, ülkemiz Kıbrıs için en çok dilediğimiz ve uğrunda hiçbir mücadeleden geri durmadığımız barışın, bu topraklarda da en kısa sürede sağlanması en büyük dileğimizdir.

 

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı