CTP, Filistin halkının yanında olduğunu ve çatışmaların bir an önce durması gerektiği çağrısını yaptı. Açıklama şu şekilde:

Filistin halkının yanındayız

Dünyanın en önemli erdemlerinden birisi barıştır. Barış olmayan koşullarda huzurdan, mutluluktan, özgürlüklerin kullanılmasından, insanca yaşamdan söz edilemez.
Filistin halkı kendine ait topraklarda özgürlüklerini kullanamaz, gelenek ve göreneklerini yaşayamaz, dini ibadetlerini arzu ettiği ölçüde yerine getiremez bir durumda bulunmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi İsrail saldırısına uğramakta, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmakta, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere savunmasız insanlar katledilmektedir. Bu durumun kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte uluslararası toplumun seyirci kalması da anlaşılır değildir. İsrail devlet terörünü şiddetle kınar, Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğumuzu belirtiriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
17.05.2021