CTP Gençlik Örgütü, dün akşam DAÜ’de çıkan öğrenci kavgasıyla ilgili açıklama yaptı:

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, çağdaş bilim insanlarının adamızda en demokratik ve huzurlu ortamda eğitim sürelerini tamamlamaları biz CTP Gençlik Örgütü için çok önemlidir.
Eğitim kurumlarının esas amaç ve hedefleri arasında kendini geliştirmek isteyen bireylere lise sonrası ilgili oldukların alanlarda, kaliteli eğitim almalarını sağlamak ve demokratik olgunluğun hakim olduğu bir çevre sunmaktır.
Her kesimden bireyin çevresini rahatsız etmeden kendi fikirlerini dile getirmesinin en kolay zemini bulunan adamızda, eğitim veren kurumlarda gerçekleştirilen ve eğitime yönelik daha demokratik, daha özerk ve daha kaliteli bir çevre sunması gereken üniversitelerimizde, çok uzun zamandır izlediğimiz ve faşist baskıların dozu gittikçe artan öğrenci konseyi seçimlerini hayretle izliyoruz. Öğrenci Yürütme Kurulu, öğrencilerin eğitim-öğretim, araştırma, sağlık, spor ve kültürel faaliyetlerde ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan bir kuruldur.
Öğrenci konseyi seçimlerinin daha demokratik, daha adil ve her kesimi kapsayacak şekilde gerçekleşmesi ve bunun etnik köken savaşına dönmemesini her geçen yıl daha da yoğun arzu eder duruma geldik. Ayrıca öğrenci konseyi adaylık kriterlerinin kaliteli eğitimi ön plana çıkaran ve katılımcılığı artıran bir şekilde düzenlenmesi de elzemdir.
Bir üniversitemizde başlayıp, diğer üniversitelerimize sirayet eden ve tüm dönemi kapsayan bu karşılıklı doz artırıcı çatışmalarda, adamıza okumaya gelen gençler, ülke gençlerimiz ve insanlarımız arasında büyük huzursuzluk yaşanmaktadır. Kavgayı kimin başlattığının önemi değil, kavga başlatılan unsur için o konuma gelecek gençlerin bu şekilde kavga etmesi ve ada halkına rahatsızlık vermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Eğitim kurumlarında asıl ve başlıca sorgulanması gereken “Ne kadar kaliteli eğitim, yeterli kalitede eğitim, verimli eğitim” konuları başrollerde olması gerekirken tam da tersinin meydana gelmesi de açıkca sorgulanmalıdır.
Üniversite yönetimlerinin konuyla ilgili atması gereken adımların sadece disiplin soruşturmalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ve öğrenciler arasında farklı grupların birarada yaşama, tahammül ve karşılılı saygı kültürünü geliştirmeye yönelik adımlar atmalarını talep ediyoruz. Özellikle yabancı öğrenciler arasındaki siyasi temelli şiddet ortamının siyasi kültüründe şiddet bulunmayan Kıbrıslı öğrencileri üniveristelerdeki öğrenci örgütlemesinden uzaklaştırması Gençlik Örgütü için daha da üzücüdür.
Bu vesileyle ülkemizin ve Mağusamızın eğitim veren güzide kurumu DAÜ’de köken üzerinden yapılan ırkçı ve faşist saldırıları onaylamıyor ve bundan sonraki süreçte üniversitelerimizin akademik başarılarıyla gündem olacağı ve ülkemizi gururlandıracağı günlerin yakın olduğuna inanıyoruz.

Şehan Tomgüsehan
CTP Gençlik Örgütü
Genel Başkan