CTP Sağlık Çalışma Grubu, yeniden açılmaya yönelik kritterleri belirleyecek önerilerini hazırladığı bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Bütün dünya COVİD-19 salgını ile ilgili büyük bir mücadele içine girdi. Şüphesiz ülkelerin bu mücadeledeki başarısı zamanında alınan önlemlere, halkın uyumuna, sağlık hizmetlerinin salgına karşı hazırlığına bağlı olacaktır. İş yerlerinin ve okulların kapatılması, ülkeye girişlerin sınırlandırılması, ‘Evde Kal’ çağrıları, sokağa çıkma yasağı, karantina uygulamaları gibi önlemler salgının kontrol altına alınması ve kazanılan zamanın eksikliklerin giderilmesi için kullanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Küresel COVİD-19’un halk sağlığı yanı sıra sosyal ve ekonomik etkileri de ülkelerin bugünleri ve yarınları için önemli tehditler oluşturmaktadır. Ülkeler alınan tedbirlerin ardından hazırlıklarını yaparak yavaş ve güvenli bir “yeniden açılma” hedefini önlerine koymuşlardır. Ülkemizde de ekonomik hasarı azaltmak için “yeniden açılma” söz konusudur. Açılmanın olmadığı her gün ekonomik açıdan kayıpların büyüyeceği bir gerçektir. Ancak salgının yeniden büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkmaması için açılma sürecinin hangi koşullarda olacağı, stratejinin nasıl oluşturulacağı önemlidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yeniden açılmaya dair önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

1. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin boşaltılıp salgın hastanesine dönüştürülmüş olması COVID-19 dışındaki hastaların yeterli sağlık hizmeti almalarına engel olmuştur. Hasta güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden genel sağlık hizmetleri için kullanıma açılması, yangından etkilenen bölümlerinin tadilinin daha fazla gecikmeden tamamlanması gerekmektedir. Yeni pandemi hastanesinin inşa süresi beklenmeden başka bir salgın hastanesi için mevcut alternatifler ivedilikle değerlendirilmelidir.
2. Yeniden açılma ile COVID-19 hasta sayısının artma riskine karşın yoğun bakım yatak sayısı artırılmalı, solunum cihazlarının kurulumları tamamlanmalı, yoğun bakımlarda çalışacak olan ekipler genişletilmeli ve eğitilmelidir. Yoğun bakım kapasitesi en az 2 kat kadar artırılmalı, hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçların temini için girişimler yoğunlaştırılmalı ve ilaçlar devlet eliyle sağlanmalıdır.
3. Başta sağlık çalışanları olmak üzere çalışmakta olan ve açılacak olan tüm işletme ve kurumlarda görev yapan kişilere öncelikli olarak maske ve diğer tüm kişisel koruyucu ekipmanlara erişim sağlanmalıdır.
4. Ülkemizdeki vaka ve temaslı sayısına ilişkin gerçek durumun mümkün olduğunca görülmesini sağlamak için daha fazla test yapılmasının gerekli olduğu açıktır. Bunun yanında çalışmaya başlamadan önce tüm çalışanlara COVID-19 açısından, mümkün olduğunca PCR olmak üzere kullanımdaki testler yapılmalı, açılma süresince yaygın test uygulamaları devam etmelidir. Test uygulamalarını sürekli kılmak için ekipler genişletilmeli ve eğitilmelidir. Sağlık Bakanlığı testler için gerekli olan malzemelerin temini için hiç gecikmeden aktif girişim yapmalıdır.
5. Yeniden açılma bu aşamada kesinlikle ülke dışına açılma anlamına gelmemeli ve mutlaka kademeli, yavaş ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Çalışan ve hizmet alan sayısının, dolayısıyla temas ihtimalinin mümkün olduğunca az olduğu kurumlar ve işletmelerden başlanmalıdır.
6. Açılma işleminden önce açılacak olan tüm kurumlar ve işletmeler eksiksiz bir dezenfeksiyona tabi tutulmalıdır.
7. Çalışanlara enfeksiyondan korunmak için eğitimler yaygın ve eksiksiz bir şekilde verilmeli, sosyal mesafe korunmaya devam edilmeli, kişisel koruyucu ekipmanların kurallara uygun şekilde kullanımı sağlanmalıdır.
8. Açılma gerçekleştikten sonra kurumlar ve işletmeler sürekli ve düzenli olarak denetlenmelidir.
9. Temasın artması halinde virüsü taşıyan kişilerin ve temaslıların erken tespiti ve toplumdan ayrılması yeniden açılma sürecinde önemini korumaya devam edecektir. Bu bakımdan güçlendirilmiş temaslı takip ve merkezi karantina organizasyonları hazır tutulmaya devam edilmelidir.
Ekonomik hasarı azaltmaya yönelik “yeniden açılma”, sağlık alanında alınacak önlemlere ve kurallara uymakla ve yukarıda belirlenen şartların yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır. Kademeli, yavaş ve güvenli stratejiler uygulanmadığı takdirde her tarih yeniden açılma için erken, halk sağlığını korumak için ise geç olacaktır.

CTP Sağlık Çalışma Grubu
15.04.2020