Hakikat süratle ortaya çıkarılmalı, hastaların ilaca erişimi engellenmemeli

CTP Sağlık Komitesi, son 5 yılda sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini açıkladı ve CTP hükümetinde ivedi olarak ilaç eksikliklerini gidecek tedbirler alınacağını vurguladı. Açıklama şu şekilde:

Sağlık sistemlerinin en temel amacı hastaların hekime, ilaca ve tedaviye kolay erişimini sağlamak ve güvence altına almaktır. Devlet gerek kamuda gerekse özelde sağlık sisteminin doğru kurulmasından, işleyişinden ve denetiminden sorumludur. Verilen sağlık hizmetinin kalitesi ve verimliliği hasta güvenliği ve memnuniyetinin yanı sıra sağlık çalışanlarının çalışma huzurunun da önemli bir unsurudur.
Ülkeyi yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP “hükümeti” diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanını da kaosa sokmuş, koalisyon içerisinde Sağlık Bakanlığı’nı tutan Ulusal Birlik Partisi sık sık bakan değiştirerek bu alanda ciddi bir istikrarsızlığa neden olmuştur. Son beş yılda sağlık sistemi çökme noktasına gelmiştir.
Toplumu derinden sarsan, hastaları ilaç bulamayacakları kaygısıyla baş başa bırakan ve polise intikal eden ilaçlarla ilgili mesele, ülke tarihinde yaşanan en büyük skandallardan biridir. Bu olay sağlıktaki çöküşün bir sonucu ve en güncel göstergesidir. Sorumlusu ise ülkeyi yönettiğini iddia edenlerdir. Uzun süreden beri hastaların kamu hastanelerinde hekime ulaşmasında yaşanan zorluklar, yokluğa varan ilaç eksikliği, ekonomik kriz nedeni ile hastaların özel sağlık merkezlerine gidememesi, İlaç Takip Sistemi’nin bir türlü kurulamaması, İlaç Eczacılık Dairesi’nin zayıflayan yapısıyla denetim görevini yerine getirememesi yaşanan sorunların temelidir.
Sağlık sistemindeki bütün aksaklıklardan en çok hastalar etkilenmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, kırılgan grupların sağlık haklarına karşı büyük bir tehdittir. Bu çerçevede CTP hükümete geldiği andan itibaren ivedi olarak ilaç eksikliklerini giderecek tedbirleri alacaktır. Bunun yanında İlaç Takip Sistemi’nin özel eczaneleri de içerek şekilde hızla kurulması, hastaların hekime ulaşımını kolaylaştırmak için sağlık merkezleri ve hastanelerde hekim eksikliklerinin giderilmesi, hekimlerin ülkenin her bölgesinde hizmet edecek şekilde görevlendirilmesi adımları gecikmeksizin atılacaktır.
İlaç Eczacılık Dairesi’nin alt yapı, teknik donanım ve insan kaynağı bakımından güçlendirilerek esas görevleri olan denetim ve ülkedeki ilaç politikalarını yönetecek bir yapıya kavuşturulmasının ne kadar önemli olduğu yaşanan son olayda da bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Yukarıda belirttiğimiz adımlar yanında son yaşanan skandal, sağlık sistemine ve kurumlara güvensizliği artıran çok somut bir olaydır ve bunun mutlak surette önüne geçilmelidir. Yaşanan olay sigortaları bir koruyucu şemsiye olmaktan çıkarmaktadır. Mevcut yapıdan bu skandalı çözmesini beklemek deyim yerindeyse ölü gözünden yaş beklemektir. Dolayısıyla CTP her durumda konunun sonuçlandırılması için sağlık çalışanları, sağlıkta örgütlü sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halkımızla birlikte sürecin takibini yapacak, hükümete geldiğimiz andan itibaren ise hem sonuçsuz kalan soruşturmalar tamamlanacak hem de bir daha böylesi skandalların yaşanmaması için alınması gereken tüm tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla.
CTP Sağlık Komitesi
15.09.2023