“Kapalı Maraş Açılımı”

Kapalı Maraş, BM parametrelerine bağlı kapsamlı federal çözüm müzakerelerinde özel bir öneme sahiptir. Bu konuda yapılacak bir “açılım”, ilgili BMGK kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılabilir. Ancak konu, kapsamlı çözüm hedefinden uzaklaşılmadan, bu yöndeki çalışmalarla eş zamanlı olarak ele alınmalı ve gerginlik yaratıcı değil, kapsamlı çözümü motive edici bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

Bu konuda atılması gereken ilk adım, kapalı Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılmasıdır. Bu adımla birlikte özel mülkiyete konu taşınmaz malların Taşınmaz Mal Komisyonu çerçevesinde “iade” kapsamına alınmasının ardından Birleşmiş Milletler’le temasa geçilerek BMGK kararlarında yer alan unsurlar konusunda istişare/müzakere süreci başlatılmalıdır.

Böyle bir yaklaşım, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Birleşmiş Milletler nezdinde, Kıbrıs Türk halkının bütünlüklü çözüm konusunda olduğu gibi, Maraş konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla çözüm iradesindeki kararlılığının bir kez daha gösterilmesi anlamına gelecektir.

“Kapalı Maraş Açılımı”nın bir propaganda malzemesi olarak kullanılması taraflar arasında var olan güvensizliği derinleştirecek, çözüm sürecinin devamını zorlaştıracak ve tüm bunların sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklenecektir. Bu siyasi yaklaşımla, Kıbrıs Türk halkı ağır bedellerle karşı karşıya kalacağı gibi, Kıbrıs’ta ve bölgede tırmanmakta olan gerginlik yeni bir boyut kazanacaktır!

Unutulmamalıdır ki mücadelemiz, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kuruluşunda olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının doğru zeminde dünyaya açılma, uluslararası hukukla buluşma, kapsamlı çözümü zorlama ve adım adım çözüme ulaşma mücadelesidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi