Yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz!

CTP, eğitim alanında yaşanılan sorunlara dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Israrla sürdürdüğünüz öngörüsüz, iş bilmez uygulamalarınız eğitimde bir neslin kaybolmasına neden oluyor. Eğitim sisteminin her alan ve kademesinde ciddi eğitim kayıpları yaşanırken, her geçen gün eğitimdeki kaosu büyütüyorsunuz. Defalarca yaptığımız uyarılara, ortaya koyduğumuz önerilere kulaklarınızı tıkayarak pedagojiyi yok saydınız, katılımcılık anlayışını yerle bir ettiniz, eğitimi bitirdiniz.
•Öğretmene sırt çevirdiniz. Örgütlü bulunduğu sendikaları dinlemediniz, eğitim bilimi ilkelerine göre değil siyasi kaygılarla kararlar aldınız.
•Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma pahasına kriteri, koşulu belli olmayan uygulamalarla tamamen partizanca “geçici öğretmen” ordusu yarattınız.
•Tüm enerjinizi, zamanınızı ve kaynaklarınızı, kendi iç kavgalarınıza alet edecek şekilde siyasi yandaşlarınızı geçici öğretmen yapmak için harcadınız.
•Kamu okullarının altyapı sorunlarını çözmediniz. Etkili ve verimli eğitim yapma şöyle dursun öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının can güvenliğini ciddi şekilde riske atacak okul binalarına yatırım yapmadınız, tek bir çivi çakmadan yeni eğitim yılına başladınız.
•Plansız, programsız uygulamalarla, eğitimde günü kurtarmaya yönelik kararlarla öğretmen, öğrenci ve veli üzerindeki moral bozukluğu ve motivasyonsuzluğu artırdınız.
•Nitelikli ders verilmesini olanaksız kılan 40 kişilik sınıflar, hiçbir pedagojik anlayışa uymayacak biçimde sadece öğretmen tasarrufu gailesiyle eğitim yapılamaz okullar yarattınız. Eğitimde verimi ve kaliteyi yok saydınız.
•Eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirdiniz. Siyasi ve partizanca uygulamalarınızın sonucunda öğrencilerin zarar görebileceğini düşünmediniz. Akıl tutulması yaratan kararlarla eğitimde yeni sorunlar yarattınız.
Hep yaptığınız şeyi, yine yapıyorsunuz. Kendi iç kavgalarınızın ve beceriksizliğinizin bedelini bu halka ödetiyorsunuz. Kıbrıs Türk halkına verebilecek hiçbir şeyinizin kalmadığını siz de çok iyi bildiğiniz halde halk iradesinin tecelli etmesine de uzak duruyorsunuz.
Israrla sürdürdüğünüz plansız, programsız ve tutarsız uygulamalarınız, beceriksiz ve iş bilmez tavırlarınızla eğitimde derin yaralar açtınız ve açmaya devam ediyorsunuz. Bu ülke insanlarına reva gördüğünüz bu anlayış asla kabul edilemez. Bir neslin kaybedilmesine neden oldunuz, yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz.
Beceriksizliğiniz sonucu oluşan ciddi eğitim sorunlarını, partizanca yarattığınız “geçici öğretmen” uygulaması ile çözmenize de, eğitimi bitiren iş bilmez uygulamalarınıza geçit vermeyeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
14.09.2022