Sözler tutulmadı, destek verilmedi, halkın hizmet hakkı gasp edildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel yönetimlere verilen sözlerin tutulmaması, destek verilmemesi ve halkın hizmet hakkının gasp edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Yerel yönetimlerin, istifa eden Azınlık Hükümeti tarafından terk edildiği, yoksullaştırıldığı, etkinliğinin azaltılmak istendiği ve halkımızın hizmet hakkının gasp edildiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel salgın sürecinde en üst düzeyde sorumluluk üstelenen belediyelerimiz tam anlamıyla yalnızlığa itilmiştir. Azınlık Hükümeti, belediyelerin hizmetlerini daha ileriye taşınmasına yönelik devlet katkılarını artırmak yerine, tam aksine bütçelerini daraltmıştır. Halkımızın sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hizmet hakkı engellenmiş, pek çok belediye çalışanı ve emekçisinin geleceği riske atılmıştır. Yeniden hatırlatmak ve halkımızla paylaşmak isteriz;

1- Belediyelerin 2021 bütçesindeki payı, 2020 bütçesine oranla hiçlikle anlatılabilen yüzde 0,52 oranında artırılmışken, belediyelerin personel ve diğer hizmet giderleri yüzde 21 oranında artmıştır.

2- Pandemi dönemi sadece merkezi yönetimin değil, yerel yönetimlerin de bütçesini daraltmış ve sorunların katmerlenmesine neden olmuştur.

3- Pandemi ile mücadelede Bakanlar Kurulu kararları ve yerel yönetimlerin sorumluluk anlayışı sonucu belediyelerimizin üstlendiği aktif rol ortaya ciddi bir maliyet çıkartmıştır.

4- Sayın Başbakan belediye bütçelerine katkı sözü vermiş olmasına rağmen sözünü tutmamış ve pandemi sürecinde yerel yönetimleri görmezden gelmiştir.

5- Belediyelerin trafik gelirlerine Maliye Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Aslında bu gelirler gasp edilerek yerel yönetimlerin gelirleri daraltılmıştır.

6- Belediyelerin idari ve mali yetkilerini yeniden düzenleyecek 51/95 Belediye Değişiklik Yasa Tasarısı’nın bir türlü Meclis’ten geçirilmemiş olması, belediyelerin hizmet ve bütçesel imkanlarını tümüyle daraltmıştır.

7- Kıbrıs Türk Belediyeleri Birliği’nin meşru olmayan yapısının sürdürmesi ve hükümet yanlısı tutumu da sorunların çözümüne ciddi engel teşkil etmiştir.

Tüm bu sorunların en erken zamanda giderilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerde görev yapan tüm belediye başkanlarımız ve çalışanlarımızın, Azınlık Hükümeti’nin duyarsızlığına rağmen ortaya koyduğu çaba takdire şayandır. Yerel yönetimleri, halkını terk edenler, bunun hesabını verecektir. Yerel hizmetlerin aksamaması ve belediye çalışanlarının yasal ve diğer haklarının sekteye uğramaması amacıyla başlatılan ilgili sendikalarımızın eylemini selamlıyor ve destekliyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
13.10.2021