Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur!

CTP, Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan 2004 tarihinde yapılan referandumda çözüm iradesini ortaya koyduğunu ve hala bu iradeye bağlı kaldığını açıkladı. Açıklama şu şekilde:

dayalı, karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir ve güvenli bir çözüm modelidir. Bunun da adı, haklı bir Türk tezi olan federasyondur. 2004’ten bugüne kadar başka bir çözüm modeli ve oylaması olmadığına göre, halkın federal çözüme ilişkin iradesi bakidir. Buna rağmen, Sayın Tatar’ın ‘federasyonun öldüğü’ ve ‘halk desteğinin iki devletli çözümden yana olduğu’ yönündeki açıklamaları, Kıbrıslı Türklerin dünyayla ve uluslararası hukukla bütünleşme iradesine sırt çevirmek anlamına gelmektedir.
Dünya nüfusunun yüzde 40’ı federal devletler tarafından yönetilmektedir. Federal devletler tek ve çok toplumlu olabilen, eşitliğe dayalı ortaklık modelleridir. Federal ortaklığın başlıca amaçlarından birisi, ortakların kendi başlarına yapamayacaklarını diğeriyle birleşerek yapabilmesidir. Kendi özerk varlıklarını ortadan kaldırmadan, ortak aidiyetlerine bağlı kalarak bir birliktelik kurmaktır.
Kültürel etnik kimlik ancak bir federasyonda varlığını koruyabilecektir. Kıbrıs özelinde müzakere edilen federasyonda, özerklik prensibinden hareketle kurucu devletler kendi kendilerini yönetirler. Aynı zamanda ülkenin bütününde eşit siyasi statüde federal organlarda en az bir olumlu oy şartıyla alınacak kararlarda etkili katılım gösterirler.
Bir kurucu ortak diğerine üstünlük sağlayamaz çünkü her ikisi de yetkilerini Federal Anayasa’dan alırlar. Anayasa da toplumların oluruyla oluşturulur.
Kıbrıslı Türkler tarih boyunca azınlık olmayı asla kabul etmediği için, kendi vatanında eşitlik mücadelesi vermektedir. Eşitlik, sadece BM kararları ve parametrelere bağlı federasyonla mümkündür. Eşitliğe dayalı federasyon, Kıbrıs’ın bir başka ülkeye bağımlılığını önleyecek yegane çözümdür.
Kıbrıslı Türklerin, gerek kapsamlı çözümle birlikte oluşacak devlette, gerekse tüm ada üzerindeki ve etrafındaki haklarını elde etmesi sadece federal çözümle mümkündür.
Tüm dünya ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği de Kıbrıs’ta iki ayrı devleti kabul etmeyeceğini resmen açıklarken, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığının devamı sadece Federal Kıbrıs Cumhuriyeti ile mümkün olacaktır.
Siyasi soruna sahip bölünmüş ülke veya toplumlarda, elde edilmesi çok zor olan kalıcı barış ve gerçek demokrasi, sadece birleşmeyle mümkün olacaktır. Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur.
Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs’ta çözüm ya federasyon zemininde olacaktır ya da süregelen durum ve sonuçları devam edecektir. Bugün var olan durumun sürdürülemez olduğundan hareketle, federasyon modelinin bu şekilde yok hükmünde sayılması, Kıbrıslı Türklerin aleyhinedir ve kabul edilemezdir.
Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmeye muktedir, Kıbrıs tarihinin tüm aşamalarında süregelen zorluklar karşısında kendi vatanında var olmayı ve ayakta durmayı başarmış onurlu bir halktır. Kıbrıslı Türkler bugünden yarına da aynı şekilde yürüme kararlılığını sürdürecektir. Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı bir biçiminde devam etmesi, Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesinde önemli bir güç kaynağı olacağı kesindir.
Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin her koşuldaki desteğini her zaman takdirle karşılamış ve teşekkürü bir borç bilmiştir. Bunun son örneği de devam eden bu pandemi döneminde sergilenen desteğe gösterilen güçlü takdirdir.
Kıbrıslı Türklerin onurlarıyla ve kararlılıkla yürüttüğü kapsamlı çözüm mücadelesinin Sayın Tatar tarafından yok sayılması asla kabul edilemez.
CTP, uluslararası hukuka bağlı kalarak, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözüm için sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir. Sayın Tatar’ın gerçeklikle bağdaşmayan iki devletli çözüm hayaline Kıbrıslı Türklerin geleceğini kurban etmeyeceğiz.
CTP, çağdaş evrensel değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönetme mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye’nin katkısı ile öngörülen tüm projelerin hayata geçmeleri sürecinde, kendi kurumsal varlığımız, demokratik ve laik anlayışımız, sosyal politikalarımız, eğitim müfredatımız, hukuk düzenimiz ve insan kaynaklarımızın korunmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
12.08.2021