CTP’den deprem paneli: “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 15 Nisan Cumartesi günü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” ana temasıyla panel düzenliyor. Panelde, Kıbrıslı Türk mühendisler ve Türkiye’den sivil toplum örgütü temsilcileri yer alacak.

15 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan panelde, Kıbrıs’ın depremselliği ve Kıbrıs’ın kuzeyinin yapı stokunun depremsellik bakımından incelenmesi konuları ele alınacak. Bunun yanında afet ve acil durumların organizasyonu ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin rolü irdelenecek. Panelde ayrıca çeşitli ülkelerdeki kentsel dönüşüm örnekleri incelenerek bu konuda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışılacak.
CTP, 15 Nisan Cumartesi günü sabah saat 10.00’da başlayacak panele tüm yurttaşları davet ediyor.

“Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” Panelinin programı şu şekilde:
Açılış: 10.00 – 11.00, Deprem Suçları ve Yargılanmaları, Av. Deniz Özbilgin.
Birinci Oturum: 11.10 – 12.00, Oturum Başkanı Behçet Öznacar, Kıbrıs’ın depremselliği Dr. Mehmet Necet Jeoloji Yüksek Mühendisi, Kuzey Kıbrıs’ın Yapı Stokunun Depremsellik Bağlamında Değerlendirilmesi Dr. Abdullah Ekinci İnşaat Yüksek Mühendisi.
Öğle Arası: 12.10 – 13.20
İkinci Oturum: 13.30 – 15.00, Oturum Başkanı Feriha Tel, Doğal Afet Dirençli Kentler Bağlamında Kentsel Dönüşüm Mete Gürbüz Fehim Şehir Bölge Plancısı-Gazeteci, Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Sivil Toplumun Önemi ve Maraş Depremine Dair Saha Gözlemleri Ayhan Yüksel TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı, Afet ve Acil Durumların Yönetiminde Organizasyon ve Sivil Toplumun Rolü Doğan Hatun Maden Mühendisi.