CTP Kadın Örgütü, Budapeşte’de kadın konferansına katıldı

CTP Kadın Örgütü, 11-12 Haziran tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleşen Avrupa Sosyalistler Partisi-Kadın (PES WOMEN) Konferansı’na katıldı. Konferansta Kadın Örgütü’nü Dışilişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe temsil etti.

Konferansın ilk gününde PES Women başkanı Zita Gurmai oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Konferansta, dünya genelinde kadın hakları ile ilgili hedefler ortaya koyan Pekin Platformu’nun 20. yılının kutlandığı 2015 yılının, 2015-2020 Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisinin şekillenmesi ve Avrupa ve dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılabilmesi için verilen mücadele için önemli bir yıl olduğu vurgulandı.

KADINLAR 20 YILIN YOL HARİTASINI ÇİZDİ
Ana teması “Kadının Güçlenmesi: 21. Yüzyıl Feminizmi” olan konferansta, gelecek yirmi yılın yol haritasının çıkarılabilmesi için feminist yeni jenerasyonun önemine değinildi ve 9 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu’ndan oy çokluğu ile geçen “Noichl Raporu”na da tam destek beyan edildi. Avrupa Parlamentosu’nun 2016-2020 Vizyonunda toplumsal cinsiyet eşitliğine daha da yoğunlaşacağının göstergesi olan rapor, özellikle üreme hakkı, LGBTI hakları ve kürtaj alanında AB üyesi ülkelerin sorumlulukları ile ilgili içeriği nedeniyle muhafazakar çevreler tarafından radikal bulunmuş ve yerellik ilkesine de aykırı olduğu gerekçesiyle yoğun bir muhalefetle karşılaşmıştı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN MÜCADELE
Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlanabilmesi için feminizmin yeni dönemde nasıl şekillenmesi gerektiği üzerine de görüş alış verişinde bulunulan konferansta, Avrupa’da kadınların önündeki temel engellerin hala daha eşit işe eşit ücretin sağlanamaması ve kadına yönelik şiddetin önüne yeterince geçilememiş olduğunun vurgulandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine her zamankinden daha çok sahip çıkılması gerektiği savunuldu.