Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi, dünkü toplantısında Crans Montana’da yaşanan gelişmeler ve buna bağlı olarak Kıbrıs Sorununda gelinen son durum hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Crans Montana’da, Kıbrıs sorunu ile ilgili en zorlu konularda dahi hiç de azımsanamayacak ilerlemeler kaydedilip bugüne kadar ulaşılması mümkün olmayan bir noktaya varıldıktan sonra, müzakereler bir anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştır. CTP Parti Meclisi, tüm tarafları ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları sağduyu ve soğukkanlılıkla değerlendirme yapmaya davet eder ve aşağıdaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşır:

1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin pek çok kararında belirtilen ve 11 Şubat 2014 Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklamasında da yer alan, adada şu anda var olan durumun sürdürülebilir olmadığı yönündeki tespit geçerliliğini korumaktadır.

2. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler ve başta hidrokarbon konusu olmak üzere adamız çevresinde gündemde olan sorunlar Kıbrıs’ta barış ve tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm ihtiyacını yakıcı hale getirmeye devam etmektedir.

3. Karşılıklı kabul edilebilirliğin ön planda tutulması, müzakerelerde sonuca ulaşabilmek konusunda yapıcı yaklaşımın temelidir. Crans Montana’daki süreçte Sayın Anastasiadis’in sergilediği tutum böyle bir yaklaşımla uyumlu olmamıştır. Buna ek olarak, Kıbrıs Rum tarafının dün itibarıyla ilgili taraflara ilettiği, “Avrupa Birliği Ad Hoc Komitesi”nin çalışmalarını durdurma kararı da aynı şekilde yapıcılıktan uzak bir yaklaşımın uzantısı olarak görülmektedir. Unutulmaması gerekir ki bu noktada yapılması gereken, yapıcılıktan uzaklaşmak değil, barış ve tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm konusundaki arayış ve çabaları devam ettirmektir.

4. Kıbrıs’ın güneyinde başkanlık seçimlerinin ana gündem maddesi olacağı bu dönemde çözümle ilgili arayışlar konusunda ilerleme beklenmesi son derece güç görünse de, tüm tarafların, başta Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının hızlandırılması olmak üzere, barışa katkıda bulunacak adımları atmak ve güven yaratıcı önlemler üzerinde çalışmak konusunda gerekli hassasiyeti ve işbirliğini gösterme yükümlülüğü vardır. CTP, güven yaratıcı önlemler konusunda çalışma yapmak üzere oluşturacağı komite aracılığıyla ilgili tüm taraflarla iletişim kurma kararlılığındadır.

5. Bunun yanında, özellikle hidrokarbonla ilgili faaliyetlerin ülkede gerginlik yaratması, önlenmesi için mutlaka sorumluluk üstlenilmesi gereken bir ihtimaldir. İki toplumun ortak zenginliğinin iki toplum arasında bir gerginlik sebebi haline getirilmesine izin verilmemelidir.

6. CTP için barış ve karşılıklı kabul edilebilir, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüm, adadaki sürdürülebilir olmayan durumun değiştirilmesi konusunda gerçekçi olan tek plandır. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, herhangi bir çözüm modelinin karşılıklı olarak kabul edilmediği sürece geçerli olmayacağı anlaşılmak durumundadır. Bu çerçevede “ilhak” ve benzeri önerilerin alternatif bir plan olarak gündeme getirilmesi tarihsel bir hata olur.

7. Bu arada Kıbrıs Türk halkının dış ticaret ve hatta spor gibi konularda tabi kılındığı muamelelerin adadaki sürdürülemez durumun parçası olduğunun, bu alanlardaki muamelelerin çözüme ve barışa katkıda bulunmadığının, tam tersi sonuçlar doğurduğunun tüm taraflarca bir an önce fark edilmesi ve gereğinin yapılması elzemdir. Bu çerçevede, vakit kaybedilmeksizin, başta AB olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlar ve devletler nezdinde girişimlerde bulunulması gerekir. CTP, bu konuda da ilgili tüm taraflarla iletişim içinde olacak, bu yöndeki girişimlere aktif destek verecektir.

8. CTP için dün olduğu gibi bugün de önemli olan Kıbrıs Türk halkının varlığının korunması ve sağlamlaştırılması ve bugünkü ve gelecek kuşaklar için, öngörülebilir, barış içinde, güvenli ve huzurlu yaşam koşullarının oluşturulmasıdır. Bu amaçla CTP, bir yandan adada barışın ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün tesis edilmesi için çabalarına devam ederken, diğer yandan da bu noktaya ulaşılana kadarki evrede Kıbrıs Türk halkının haysiyet, adalet, üretim ve hizmet ilkeleri çerçevesinde hak ettiği bir düzene kavuşabilmesi için yoğun bir şekilde çalışacak ve mücadele edecektir.

9. Bilinmesini isteriz ki yılgınlık ve umutsuzluk CTP’nin tarihinde olmadığı gibi bugün de asla söz konusu değildir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi