Kadınlar hakkında yargıda bulunmak, Ahmet Ünsal’ın haddi değildir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Kadınlar hakkında yargıda bulunmak, Ahmet Ünsal’ın haddi değildir!” başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları, neresinden bakılırsa bakılsın, Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç içerisinde biriktirmiş olduğu toplumsal hafızaya ve kültürel yapıya tamamen aykırıdır. Kamuoyunda infial yaratan bu çağdışı görüşleri en sert biçimde kınar ve reddederiz.
Kadının metalaştırılması, nasıl giyineceği, nasıl davranacağı konusunda bir yargıda bulunmak, görüş beyan etmek, hiçbir erkeğin haddi olmadığı gibi Ahmet Ünsal’ın hiç haddi değildir!
Aslında beklenen kendisinin bulunduğu makamdan bir an önce istifa edip gitmesidir. Ancak böylesine çağdışı görüşlere sahip birinin böyle bir davranışta bulunmasını beklemiyoruz.
Bu bakımdan atanmış Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanan Ahmet Ünsal’ın hiç vakit kaybetmeksizin görevinden alınmasını talep ederiz.
Göreve atanması aşamasında kendisine özel imtiyazlar sağlanan ve alelacele vatandaş yapılan Ünsal’ın görevden alınmadığı her gün kendisini atayanların da bu görüşleri paylaştığını ve onayladığını kabul ederek hareket edeceğiz. CTP olarak görevden alma işlemi gerçekleşene kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.