Hayat bizim, beden bizim, söz bizim!

CTP Kadın Örgütü, “Hayat bizim, beden bizim, söz bizim!” başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Türkiye’den Din İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz günlerde kadınlara yönelik sarf ettiği sözler, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş Kıbrıslı Türk kadınlar olarak bizleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokrasinin güçlenmesi ve temel insan haklarına yaraşır bir yaşam kurulabilmesi için yıllardır mücadele veren CTP’li kadınlar olarak, Ahmet Ünsal’ın sözlerini, yurdumuza ihraç edilmeye çalışılan yobaz ve ataerkil kültürün en bariz örneklerinden biri olarak görüyoruz. Uzunca bir süredir, dışarıdan finanse edilen dernekler ve atanmış görevliler aracılığıyla, toplumumuzun seküler yapısına müdahale edilmekte, Anayasamızca güvence altına alınan “din ve vicdan hürriyeti” istismar edilerek ülkemize siyasal İslam ekseninde bir yaşam tarzı dayatılmaktadır. Din sömürüsünü bir sosyal mühendislik aracı olarak kullanan bu zihniyet, kadınların kazanılmış tüm haklarına saldırmakta, “Türkiye’de ne varsa Kıbrıs’ta da olacak” diyerek modern ve laik toplumsal yapımızı dönüştürmeye çalışmaktadır. Bilinmesini isteriz ki, en temel insan haklarını yerle bir ederek Türkiye’yi kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile anılan bir ülke haline getirenlerin, Kıbrıs’taki kadınlara nasıl yaşayacağını, kaç çocuk yapacağını, eş ve aile ilişkilerini nasıl düzenleyeceğini veya çalışma hayatında bulunup bulunmayacağını söyleme hakkı yoktur. Din İşleri Dairesi başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal, bulunduğu mevkii kötüye kullanarak görev ve yetkilerini ziyadesiyle aşmıştır. Söz konusu kişiye apar topar verilen vatandaşlığın iptal edilmesi ve kendisinin görevden alınması için ilgili Bakan derhal girişimde bulunmalıdır. CTP’li kadınlar olarak bu sürecin peşini bırakmayacağımızı, dernekler ve atanmış kişiler aracılığıyla toplumumuza gerici politikalar dayatanlara karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.