Sağlık konularında İki Toplumlu Forum’un oluşturulması yönünde karar verildi. Açıklama şu şekilde:

Her iki toplumdan siyasi partilerin temsilcileri, sağlık konularında iki toplum arasında daha fazla işbirliği geliştirme ihtiyacını görüşmek üzere 30 Kasım 2021 Salı günü bir araya geldi. Sağlık konularında iki toplumlu bir forum oluşturulması olasılığı bu çerçevede tartışıldı.
Özellikle devam eden Covid-19 pandemisinin mevcut koşullarında, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında sağlık konularında işbirliğinin güçlendirilmesi hiç bu kadar zorunlu olmamıştı. Ayrıca, bu işbirliği acil insani meselelerin, kronik hastalıkların ele alınması ayrıca ilaçların ve sağlık ekipmanlarının “yeşil hat” üzerinden aktarılması ve başka nedenlerle de önemlidir.
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi tarafından yürütülen değerli çalışmaları takdir ettiğimizi belirtiyoruz ve onları ikame etmeye çalışmıyoruz. Aksine, her iki toplumu da ilgilendiren ilgili konularda yapılan tüm çabaları yapıcı bir şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz.
Bu çerçevede, sağlık konularında İki Toplumlu Forum’un oluşturulması yönünde karar verildi. Ayrıca, Kıbrıs sorunu bakış açısından bu tür girişimlerin Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yoluyla daha iyi bir iklim yaratılmasına, güven ve dostluk inşa edilmesine yardımcı olduğuna ve bunun da Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına yapıcı ve pratik katkı sağlayabileceğine kesinlikle inanıyoruz.
Mevcut inisiyatif, aşağıdaki siyasi partiler tarafından üstlenilmiş olup, katılımcıları bu çabayı destekleyebilecek diğer paydaşlarla genişletmektir.
Mevcut inisiyatif, aşağıdaki siyasi partiler ve örgütler tarafından üstlenilmiştir, bununla birlikte esas amaç katılımlarla bu çabayı destekleyecek diğer paydaşlarla da bu inisiyatifi genişletmektir

Ortak bildiriyi imzalayan taraflar:
– ΑΚΕL
– CTP
– YKP
– Sol Hareket

11.12.2021