Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukla buluşma ihtiyacı sorgulanamaz bir boyut kazanmıştır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkemizde, içinde bulunduğumuz dönemde, arka arkaya yaşanmış olan kabul edilmez saldırılar ve cinayet hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

İçinde bulunduğumuz dönemde, arka arkaya yaşanmış olan kabul edilmez saldırılar ve cinayet, halkı korku iklimine hapsetmiştir. Kıbrıs Türk halkı, güvensizlik kriziyle karşı karşıya bırakılmıştır.
Konunun adli makamlar tarafından takip edilmesi ve faillerin bir an önce bulunması gerekmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), söz konusu meseleyle ilgili, güvenlik açıklarının tespiti ve tüm iddiaların kafalarda soru bırakmayacak şekilde sonuçlanmasının takipçisi olacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, etkin bir soruşturmayla konunun derhal çözülmesi gerekmektedir.
Yaşanan olaylar, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının yapısının, işlevlerinin ve donanımının da hızla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Limanların eksik donanımının tamamlanmasını, muhaceretin daha sıkı denetimle işlev yapmasını zorunlu kılmaktadır.
Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması ihtiyacı da tekrardan sorgulanamaz bir boyut kazanmıştır.
CTP, özelde son yaşanan olayın ve bununla birlikte ülkemizde var olan organize suç yapılanmasının tüm yönleriyle ele alınmasını sağlamak adına, Meclis Araştırma Komitesi kurulması önerisini gündeme taşımayı kararlaştırmıştır. Buna ek olarak partimiz, sivilleşme ve güvenlik unsurlarını doğru zemine oturtacak yasal değişiklik ve mevzuat ihtiyacını da Meclise ve halkın gündemine taşımak adına çalışmalar başlatmıştır.