CTP, Belediyeler Birliği Başkanı’nın dayanışma ve birlikte çalışma duygusunu yok ettiğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de Corona salgını dolayısıyla zor günlerden geçmektedir. Bu zor günlerin aşılmasında toplumsal dayanışmaya ve yardımlaşmaya inancımız sonsuzdur. Corona salgınıyla mücadelede, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) belediyelerin bu süreçte aktif ve verimli çalışmasının öneminin bilincindeyiz. Bu verimli çalışmanın da tüm belediyelerin dayanışma ve birlik duygusuyla hareket geçmesiyle mümkündür. Ancak üzücü olan şudur ki, Belediyeler Birliği’nde bu dayanışma, birlikte çalışma duygusu maalesef Mahmut Özçınar’ın siyasi tavırlarından dolayı zedelenmiştir. Öyle ki, Belediyeler Birliği’nin yönetiminin bugün meşruluk krizi yaşadığı açık bir şekilde ortadadır. Biz toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kitle partisi olarak gerek Mahmut Özçınar’ı gerekse Divan Başkanı olarak görev alan Nidai Güngördü’yü toplumsal hassasiyetleri ve belediyelerin birliğini dikkate alan meşru bir zemine ve siyasete davet etmeyi kamuoyunda kendimize görev biliriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
10.02.2021