Kadın Örgütü’nden Anneler Günü mesajı…

CTP Kadın Örgütü, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı:

Annelik kadınların, ne ülkemizdeki ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gerçeklerinden, ne de her gün yüz yüze geldiği gerçeklerden ayrı olarak ele alınabilir. Kadın emeği sömürüsünün hiçbir sınır tanımadığı bir dünyada bütün sorunlardan arınmış, sadece evlat sahibi olduğu için mutlu, gelecek kaygısı yaşamayan bir annelik modeli düşünmek mümkün değildir. Özellikle de bizim ülkemizde, uzun yıllardan beri süregelen çözümsüzlük ve belirsizlik kadın hayatındaki olumsuzlukları tetiklerken…

Ataerkillik, kapitalizm, dini inançlar, gelenekler, toplumsal değer yargıları ve bunların hukuksal alandaki yansımaları, annelerin özgürleşmesinin, kimliğini bulmasının ve dünyayı babalarla eşit olarak paylaşmasının önündeki engeller olarak hala varlığını sürdürmektedir. Annelerin çalışma yaşamına girmeleri ’’ev kadınlığı’’ ve ‘’anneliğin’’ asli görevi olmasını engelleyememiş aksine sağladığı çifte yük altında ezilip daha fazla sömürülmesine, mutsuz olmasına neden olmuştur.

Bizler, bütün bu sorunların farkındalığında, barış süreçlerindeki aktif duruşumuzla, Kıbrıs’ımızda varılacak nihai bir çözümün öncelikle ülkemizdeki annelerin birçok sorununa çözüm olacağı inancıyla, dün, bugün ve gelecekte, bütün annelerin daha mutlu, sorunlarını aşmış ve iç huzuruyla evlatlarını yetiştirebilmeleri için mücadele ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bütün anneleri sevgiyle kucaklıyoruz Anneler Günümüz kutlu olsun.

CTP Kadın Örgütü
10.05.2014