CTP Kadın Örgütü, “Tek Ebeveynli Aile Olmayı” konuştu

CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, 9 Mart akşamı Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde “Kuzey Kıbrıs’ta Tek Ebeveynli Aile Olmak” konulu bir panel gerçekleştirdi. Panel öncesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde erkek şiddeti ile hayatını kaybeden Elif Lort ve diğer erkek şiddeti mağduru kadınlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Panelin ön sunuşunu ve moderatörlüğünü Çiçek Göçkün Bayramoğlu yaparken Ayhatun Ateşin ve Özge Tahiroğlu da kendi bilgi ve deneyimlerini misafirlerle paylaştılar. Panel esnasında dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da tek başına çocuk büyütmeye çalışmaya dair sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları beraberinde getirdiği, bunların ancak farklı aile modellerinin varlığının eğitim politikasından soysal politikaya kadar kabulu ve farklı modellerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik yapıcı yaklaşımların gerekliliği tespiti yapıldı.
Ayrıca tek ebeveynli ailelerin çoğunlukla anne ve çocuklardan oluşan aile birimleri olduğuna vurgu yapılırken ve bunun da toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile birlikte ele alındığında bu tip ailelerin sorunlarının daha iyi anlaşıldığının altı çizildi. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yoksunluğunda bu gibi ailelerin sorunlarının tamamıyla çözülemeyeceği gözler önüne serilmiş oldu.
Soru cevap kısmının ardından panelin kapanış konuşmasını gerçekleştiren CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli de toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere, panelde bahsi geçen sorun ve ihtiyaçlara yönelik Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak çalışmaya devam edeceklerini ve bu konunun daha derinlemesine çalışılması için girişimde bulunacaklarını belirtti.