Sıla Usar İncirli’den sivil toplum örgütlerine katılım sözü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Sivil Toplum İnisiyatifi’ni ziyaret etti, protokol imzaladı. Sıla Usar İncirli, sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımı kampanyası kapsamında, seçilmesi durumunda, katılım standartlarını uygulamaya koyacağı sözünü verdi. Sıla Usar İncirli’ye bazı CTP milletvekilleri ve CTP LTB Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

USAR İNCİRLİ: ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ DE SİVİL TOPLUM İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK OLACAK
Sivil toplum örgütlerinin, bu ülkenin karar alma mekanizmalarında bulunması hâlinde gerçekten eşit ve demokratik bir düzene geçilebileceğini vurgulayan Usar İncirli, hak savunuculuğunun kendileri için kıymetli olduğunu söyledi. Hak savunuculuğu yapan derneklerin mutlaka desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, yönetime geldiklerinde mutlaka işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti. Görüşme sırasında ayrıca LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, seçilmesi durumunda, katılım standartlarını uygulamaya koyacağı sözünü verdi ve öncelikli hedeflerinden birisinin de sivil toplum ile işbirliği içerisinde çalışmak olacağının altını çizdi. Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği ise, mevcut sorunların çözümünde, Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin sağlanmasında ve kararların etkin bir şekilde alınma sürecinde STÖ’lerin yetkililerin en önemli ortağı olduğunu hatırlattı. Katılım standartları kapsamında bilgi sağlama, istişare, diyalog ve aktif katılım/ortaklık gibi farklı sivil katılım örneklerinin uygulanabileceği aktarıldı. Görüşmenin sonunda, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, söz konusu kampanyanın sadece seçim öncesi süreci değil, seçim sonrasını da kapsadığını belirtti. İnisiyatif, Lefkoşa ve Lefke’de seçilecek belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerine belirlenen standartlar dahilinde karar alma süreçlerinde yer verip vermeyeceklerinin de takipçisi olacaklarını vurguladı.