CTP Gençlik Örgütü, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, basın ve düşünce
özgürlüğünün tehditlerle kısıtlanması, kadınların, çocukların, LGBTQ bireylerin, engellilerin ve azınlıkların
dünya nezdinde kazandıkları hakların, ülkemizde pratikte uygulanmıyor olması adamızın ayıbı olarak
değerlendirildi.

Dünyada, son dönemde çok yoğun bir şekilde yaşanmakta olan özgürlük ve insan hakları mücadelelerini selamlarız. Bu mücadeleyi de örgütümüzün temel politikalarından bir tanesi olarak benimsemekteyiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü; insanlığın tarihsel ve politik birikimini dikkate alarak, politikasının merkezine bireylerin özgürce ve eşit haklarda ve şartlarda yaşamasını ve mutluluğunu koymaktadır. CTP Gençlik Örgütü; Kıbrıs’ta bulunan tüm insanların; insan haklarını ve özgürlüklerini, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamaları adına mücadele vermektedir. Bizler, farklılıklarımızı zenginlik sayarak, toplumun hangi kesiminden, köken ve kültüründen geldiğine bakmaksızın ve daima, her anlamda “ötekileştirme kültürüne” ve önyargılara karşı durarak, hak ve özgürlükler için direnerek mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Örgütümüz, ülkemizde ve dünyada süregelen insan hakları ihlallerine karşı mücadeleden hiçbir dönemde geri kalmamıştır, kalmayacaktır.

Adamızda yaşayan gençler bugünün koşullarında birçok “insan hakkı” ihlaline maruz kalmaktadırlar. Gençler, özgür düşünme, özgür üretme ve özgür yaşama haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Basın ve düşünce özgürlüğünün tehditlerle kısıtlanması, kadınların, çocukların, LGBTQ bireylerin, engellilerin ve azınlıkların dünya nezdinde kazandıkları hakların, ülkemizde, pratikte uygulanmıyor olması adamızın ayıbıdır. Askerliğe alternatif hizmetlerin kişisel özgürlükler içerisinde yer almaması ve gençlerin kendi istekleri dışında silâhaltına alınması, ülkemizde “insan hakkı” ihlali olarak önceliğini koruyan ve bugün tekrardan yaşadığımız bir örnektir.

CTP Gençlik Örgütü olarak bizler; uluslararası, uluslarüstü ve ulusal tüm insan hakları konvansiyonlarının, bildirgelerinin ve çalışmalarının hak ettiği değerleri bulması için ülkemizde ve dünyada mücadele vereceğiz. Ülkemizde birçok alanda eksik olan insan hakları bilincinin ve farkındalığının artması ve insana insan gibi yaklaşılması mantığının yaşamın her alanda yerleşmesi için hizmet vereceğiz. İnsan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin yalnızca mevzuattaki düzenlemelerle sağlanamayacağının da bilincindeyiz. Bunun için çoğulculuk, eğitim, hoşgörü ve açık fikirlilik olmadan, demokratik toplumun oluşamayacağını düşünmekteyiz.

İnsan Hakları ihlallerinin olmadığı, özgürlüklerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşandığı bir dünyayı düşlemekteyiz. Bireylerin ve örgütlerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi, insanın, sadece insan olma durumundan kaynaklanan tüm haklarını toplumsal barış içinde ve korkudan uzak bir şekilde yaşayabilmesi için tüm varlığımızla savaşacağız. Eşitlikte Eşitlik, Özgürlükte Eşitlik ilkesiyle mücadeleye yılmadan devam edeceğiz.