Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat oldu…

CTP Gençlik Örgütü 13. Olağan Kurultayı bugün YDÜ Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Tek aday olan Ongun Talat
oybirliği ile Gençlik Örgütü genel başkanlığına getirildi.

CTP Gençlik Örgütü
12. Dönem Faaliyet Raporu

GİRİŞ
13. Olağan Kurultayımız zorlu bir muhalefet dönemini geride bıraktığımız ve aslında varoluş mücadelesinin en zorlu kulvarı olduğunu; partimizin geçmiş dönemlerdeki tecrübelerinden çok iyi bildiğimiz hükümet dönemi içerisinde toplanıyor. Partimizin yalnızca hükümet etmede değil, toplumun dönüştürülmesinde, ileriye sıçramasında öncü demokratik güç olarak oynayacağı rol, önümüzdeki dönemlerde gerçek anlamda Kıbrıslı Türkler’in muktedir olacakları bir düzen yaratılıp yaratılamayacağında esas belirleyici etken olacak. Aynı zamanda çözümünün gerekliliğini adadaki tüm Kıbrıslılar’ın her geçen gün daha da derinden hissetmeye başladıkları Kıbrıs Sorunu’nun, Talat döneminin tersine taraflar arası diyalogsuzluk ve isteksizlik nedeniyle açmaza sürüklendiği, liderler düzeyinde uluslararası baskıdan kaçınmak için yapılan manevralar dışında bir çaba görülmediği gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüzde durmaktadır. Hükümetin büyük ortağı olarak partimizin, Kıbrıs Sorunu’ndaki fırsatların heba edilmemesi için üzerine düşen görevi büyük bir kararlılıkla sürdürmesi görevi tüm zorluğuyla omuzlarımızdadır.
UBP iktidarı döneminin sona erdirilmesi için verilen büyük mücadelelerden sonra partimiz önce UBP’nin batırdığı Lefkoşa Belediyesi’nin yerel seçimlerinde, daha sonra erken genel seçimlerde büyük bir başarı göstermiş, halkımız tarafından hükümeti kurma görevi partimize yeniden verilmiştir. İktidara gelirken ortaya koyduğu, öz değer ve varlıklara halk adına sahip çıkan, devlet yönetiminde halk çıkarını gözeten reformlara imza atacak, katılımcı, demokratik, insan haklarına saygılı bir ülke için adımları hızlandıran, ekonomik kalkınma temelinde ama kendi kendine yeten bir mali yapının kurulması gerekliliğinin de bilinciyle hareket eden, adil gelir dağılımını sağlayacak, işsizliği azaltacak ve halkın alım gücünü yükseltecek politikalar, halk tarafından kabul görmüş ve partimiz halkımız nezdinde “umut”un yeniden adresi olmuştur.
Hükümet göreve başladıktan hemen sonra tüzük gereği olağan kurultayını yaşayan partimiz, gerek iki değerli adayın bütünleştirici tavırları, gerekse parti üyelerinin büyük dayanışma ve birlikteliği görüntüleriyle kamuoyu nezdinde örnek teşkil edecek nitelikte bu sınavı başarıyla tamamlamıştır. Şimdi bu görüntülerin tüm parti taban ve tavanına sirayet edecek şekilde, uyum içinde çalışan bir parti-hükümet ilişkisine dönüşebilmesi Gençlik Örgütü olarak en büyük arzumuzdur.
Artık iyice kurumsallaşan, merkez örgütünden, ilçelere ve ocak örgütlerine kadar aktif yapısını günden güne genişleten Gençlik Örgütümüz, içinde bulunduğumuz hayati görevlerle dolu bu dönemin bilincindedir. Gelişen ve genişleyen örgütsel yapımız, hem kitlesellleşmek hem de kadrolarını nitelikçe geliştirmek yönünde ilerlemeye devam edecektir. Bunu yaparken bizler için en önemli olan şey ise daha önce de sıklıkla belirttiğimiz gibi bugünden siyaset üreten, hem icraata gençlerin katkısını artırma olanaklarını zorlayan, hem de yapıcı öneri ve eleştirilerle muhalefet görevini de yerine getiren bir örgüt olma görev ve sorumluluğumuzdur.
CTP Gençlik Örgütü, geçtiğimiz dönem göstermiş olduğu faaliyetlerle, siyasetin tam ortasında olduğunu göstermeye devam etti. Ülkemizde gençler, bir takım popülist ve yüzeysel söylemlerle siyasetin dışında kalmaya her geçen gün daha da fazla itilirken, Gençlik Örgütümüz gençlerin siyaset kanalı olma iddiasını ileriye taşıyor.
Partimizin hükümetin büyük ortağı olduğu bu günlerde dünyamız küresel kapitalist sistemin kaçınılmaz krizlerinin sonuçlarıyla savaşmaya devam ediyor. AB’de ücretli kitlelerin giderek yoksullaştığı, kemer sıkma yöntemlerinin borç yükü altındaki ülkelere çare olarak sunulduğu, sosyal devlet kazanımlarının çeşitli ülkelerde birer birer geriye götürüldüğü bir dönemi yaşamaktayız. Ortadoğu’da kaos içerisinde şekillenen bir dönem, kanlı çatışmalar ve savaş eşliğinde ülkemizin yanı başından başlayarak bölgeyi yakıp kavuran bir şiddetle devam ediyor. Bölgede etkin olmak isteyen egemen ülke ve uluslararası aktörler de bu yeni dönem şekillenirken işbaşında olmayı sürdürüyorlar. Suriye’deki savaş, ülkemizi de yakından etkileyen bir mülteci ve insan hakları sorununu da beraberinde büyütürken, artık insanlık ayıbı nitelemesini çoktan aşmış bu savaşın sona ermesi hiçbir bahane kaldırmayacak kadar aciliyet taşıyor. “Arap baharı” dönemi sonrasında bugün çok da aydınlık koşullara ulaşamamış bölge halkları, Mısır’daki ordu karşıtı darbe, diğer ülkelerdeki istikrarsız siyasi ortam ve ekonomik sıkıntılar ve tabi ki İsrail sorunu ile boğuşmaya devam ediyor. Öte yandan kuzey yarımküre ile güney yarımküre arasındaki derin sömürü ilişkisi, yoksul halkların her geçen gün daha da yoksullaştığı dünyamızın en büyük adaletsizliklerinden birini oluşturmaya devam ediyor. Bölgesel etnik çatışmalar bir yerde dursa başka yerde bir yenisi başlıyor, Afrika açlık ve çatışmalara teslim, Latin Amerika halkları kendi ayakları üstünde durma savaşında yıllardır emperyalizmle verdiği mücadelede sürekli yeni entrikalara maruz kalmaya devam ediyorlar. Görünüşe göre küresel kapitalizm ve neo-liberal politikalar, hem gelişmiş ülkelerdeki emekçi – ücretli kesimlerin hem de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul halk yığınlarının başını ağrıtmaya devam edecek.
Türkiye ise oldukça hareketli ve hassas bir dönemden geçiyor. Çok uzun sayılmayacak bir dönem önce, küresel krizden ekonomik istikrar ve büyüme ile çıkan ender ülkelerden biri olarak gösterilen Türkiye, dünya kamuoyunda bazı demokratik zafiyetlerine rağmen genel olarak başarılı bulunuyordu. Fakat özellikle Gezi olaylarıyla başlayan süreç ve polisin orantısız güç kullanması hem dünyadaki tepkiler, hem de Türkiye ilerici ve demokratik hareketinin mücadelesi anlamında yeni bir dönüm noktası teşkil etti. Son dönemde patlak veren yolsuzluk operasyonları, karşı atak olarak hükümetin yargı ve polise yönelik operasyonları, aslında belli bir süredir süregelen cemaat-hükümet çatışmasının tezahürü olarak ayyuka çıkıyor. Bütün bu siyasi krizler Türkiye’nin dünya nezdindeki olumlu pozisyonunu olumsuza çeviren gelişmeler olarak öne çıkarken, diğer yandan ekonomik kayıplar ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi gibi sonuçları bakımından, bağımlı ekonomik ilişkilerimizden ötürü ülkemizi de doğrudan etkileyen, halkımızın alım gücünü iyice düşüren bir rol üstlenmektedir.
Öte yandan geçtiğimiz dönem Türkiye’nin en büyük sorunu olan Kürt Sorunu bağlamında önemli adımların atıldığı bir dönem olarak anılmaktadır. Başlatılan çözüm süreci, Türkiye’de belli tabuların iyice yıkılacağı bir hale doğru evrilirken, yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin bu süreci yavaşlattığı bir gerçektir. Ancak bundan sonra da sağduyulu adımlarla tarafların süreci devam ettirmeleri, Kürt sorununun demokratik çözümünün önünü açmak için şarttır.
Bütün bunlar olurken, ülkemiz Kıbrıs’ta, yıllardır Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığı ve gelişiminin önündeki en büyük engel olarak duran Kıbrıs Sorunu’nun çözümü anlamında kısa vadede umutlar tükenmiştir. Liderler tarafından bir ortak metnin bile hazırlanamadığı, insanları bıkkınlığa ve ilgisizliğe iten süreç, günün sonunda tıkanma noktasına doğru gitmektedir.
İçinde bulunduğumuz koşullarda çözümün aciliyeti, hem bölgesel istikrar anlamında (doğalgaz ve diğer faktörler açısından), hem de Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ekonomik krizden kurtuluşu anlamında öne çıkmaktadır. Ama dönemsel özelliklerden dolayı öne çıkan bu faktörler dışında, Kıbrıs Sorunu’nun çözümü tüm Kıbrıslılar, Türkiye, Yunanistan ve bölge halkları açısından her zaman en akılcı ve çıkar yol olagelmiştir. İki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde bulunacak bir çözüm, Kıbrıslı Türklerin önündeki, her ne kadar hala aksini iddia edenler olsa da tek seçenektir.
ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR
CTP Gençlik Örgütü, en temelde varoluş amacı olan, “CTP’nin ilkelerini gençler arasında yayma, partinin gençler arasında örgütlenmesini sağlama” misyonunu, bugün ilçelerde, bucaklarda ve ocaklarda örgütlü yapısını sağlama almış ve sürekli geliştiren niteliğiyle yerine getirmeye devam etmektedir. Fakat CTP Gençlik Örgütü’nü “militan, taraftar veya bayrakçı–pankartçı” gibi niteleyebileceğimiz gençlik örgütlenmelerinden farklı kılan, siyaset üreten genç üyeleriyle, demokratik mekanizmalarını sonuna kadar çalıştırarak, partinin politikalarına katkıda bulunma misyonunu yerine getiriyor oluşudur. CTP’li gençler, bugünden siyaset yapma bilincine ve niteliğine sahip, örgütlenmede de her zaman bu anlayışıyla hareket eden ve partinin politikalarına doğrudan katkı yapan hatta üretilmesine doğrudan öncülük eden bir konumda olma hedefiyle bu gönüllü işi yapmaktadır.
CTP Gençlik Örgütü geçtiğimiz dönem de, daha önce hali hazırda sağlamış bulunduğu örgütsel işleyişini geliştirerek devam ettirmiş, her hafta düzenli MYK toplantıları, ayda en az 2 Gençlik Meclisi toplantısının (olağanüstü toplantılar hariç) yanısıra, İlçe Yönetim Kurulları’nın haftada en az 1 kez toplanarak sürdürdükleri çalışma da gelişerek devam etmiş, bunun meyveleri hem merkezi hem de bölgesel düzeyde artarak toplanmaya devam etmiştir. Gençlik Örgütü geçtiğimiz dönem ilçelerinin sürdürdüğü çabaların öncülüğünde ocak örgütlenmelerini oluşturmaya devam etmiş, en küçük köyde dahi aktif Gençlik Örgütü üyesi bulunması hedefi doğrultusunda hızla ilerlemektedir.
Bütün bunların yanında Örgüt Sekreteri başkanlığında düzenli olarak toplanan Örgüt Bürosu, örgütsel etkinlik ve iletişimi sağlama özelliğini yerine getirmeye devam etmektedir. Gençlik Meclisi kararıyla ve ilgili Sekreterlikler başkanlığında kurulan komiteler, hem Gençlik Meclisi üyesi arkadaşların hem de Örgüt üyesi ve görev almaya istekli arkadaşların, üretim süreçlerine katkı koyması açısından oldukça verimli olmuştur. Gençlik Örgütümüz, gerek parti ve Gençlik Örgütüne dair, gerekse ülkedeki gelişmelerle ilgili olarak birçok kez özel gündemli Gençlik Meclisi veya Genişletilmiş Gençlik Meclisi toplantıları düzenlemiştir ki bunlar yukarıda belirttiğimiz rutin toplantıların dışındadır. Gençlik Örgütü MYK’sı geçtiğimiz görev yılı içerisinde, kendi ilçe örgütleri ve diğer parti örgütleri ile koordinasyon toplantılarını da sürdürmüştür.
Gençlik Örgütü, ilçesel düzeydeki faaliyetlerini yoğunlukla artırdığı bir dönemi geride bırakıyor. Bu dönemde örgütsel yapısını nitelik ve nicelik yönde geliştirmeye devam eden Lefkoşa, Mağusa ve Girne ilçe örgütleri yanında, geçmiş dönemlerde zaman zaman örgütlenmede sıkıntılar yaşanan Güzelyurt İlçesi’ndeki başarılı gelişim, gözden kaçmaz bir ivme kazanmıştır. Bugün Güzelyurt İlçesi örgütlü yapısını oldukça artırmış ve sürekli artırma potansiyelini bünyesinde barındıran genç ve dinamik yapısıyla göz doldurmaktadır. İskele İlçesi’nde halen bazı sıkıntıları aşamamış olmamıza rağmen, geçtiğimiz dönem Merkezin bölgeye dönük attığı adımlar ve gerçekleştirdiği bölge toplantıları bakımından çalışmaların yoğunlaştığı bir süreç yaşadık. Ayrıca Dipkarpaz ve bölgedeki diğer köylerde parti örgütlerine ziyaretler gerçekleştirilmiş, bölgedeki genç üyelerimizle sorunları tartışma olanağı yaratılmıştır.
Gençlik Örgütü, kurultay sürecinde ilçe kongrelerini tamamlamış, yeni döneme hazır durumdadır. Örgütümüz, bugüne kadar sürdürdüğü ve parti örgüt yapısı içerisinde özellikli bir yere sahip örgütsel çalışmalarını yeni dönemde de eksiksiz yerine getirme potansiyel ve gücüne sahiptir.
CTP Gençlik Örgütü’nün CTP’nin örgüt yapısı içinde olduğu reddedilemez bir gerçektir. Zaten gençlik örgütlenmesi, parti örgütlenmesinin bir parçasıdır, onun önüne hiçbir zaman geçmez. Fakat bu durum, Gençlik Örgütü’nün bunca yıldır çalışmalarıyla kanıtlamış olduğu bir başka gerçekliği de değiştirmez. Bugün gençler, hem halen gençlik örgütü üyesi olan, hem de yaşını doldurmuş eski üyeleri aracılığıyla partide önemli görevlerdedir. Halihazırda Gençlik Örgütümüzün üyesi olan birçok parti örgütü yöneticimiz, İlçe Sekreteri görevini sürdüren üyemiz, Kurultayda seçilmiş Parti Meclisi üyelerimiz vardır, ve bunların sayısı gittikçe artmaktadır. Gençlik Örgütü içerisinde yetişmiş, parti disiplinine ve üretici niteliğe sahip kadroların partiyi ileriye taşıyacağı gerçeği, bugün asla yadsınamaz.
CTP Gençlik Örgütü, örgütlenmenin hayatın doğrudan içinde olunarak yapılabileceği gerçeğinin bilinciyle, gençlerin hayatını sürdürdüğü her alanda örgütlenme çalışmaları yapmayı ana görevlerinden biri olarak sayar. Yüksek öğrenim gençliği, liseli gençlik, kamuda çalışan gençler, özel sektörde çalışan sendikalı/sendikasız gençler ve benzeri gençlik kesimlerine yönelik özel çalışmalar yapılması örgütlenme anlamında oldukça önemlidir. Yeni dönemde, örgütlenme çalışmalarında bu kesimlerden üye ve sempatizanların oluşturacağı, gerek merkezi, gerekse bölgesel komiteler oluşturmak, hem bu komiteler vasıtasıyla değişik kesimlerden gençlerin örgütlenmesine katkı koymak, hem de gençlik kitlelerinin ayrı ayrı sorunlarının tespiti ve bunlara yönelik politikaları oluşturmak örgütün önemli görevlerindendir.

YÖNETMELİK HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
Geride bıraktığımız dönem CTP Gençlik Örgütü’nün örgütsel yaşamında önemli bir adımı daha attığı bir dönem olarak geride kalıyor. Örgütümüzün gelişen ve büyüyen yapısını artık taşıyamayan eski Gençlik Örgütü Yönetmeliği’nin değiştirilmesi için bu dönem oldukça yoğun bir mesai harcandı. Dome Hotel’de yapılan Gençlik Örgütü çalıştayında, tartışılan başlıklar arasında yer alan Yönetmelik konusu, oluşturulan komite tarafından görüşülmüş, oradan çıkan sonuçlar ışığında MYK bir taslak metin oluşturmuştur. İlçe Örgütlerinde yapılan kitle toplantıları ile üyelerin tartıştığı bu taslak metin, MYK tarafından alternatif önerilerin eklenmesiyle Gençlik Meclisi’ne sunulmuştur. Gençlik Meclisi çeşitli önerileri ve tartışmaları karara bağlayarak yönetmeliğe son halini vermiş ve Parti Meclisi’nin onayına sunmuştur.
Yeni yönetmeliğimizde öngörülen ve kurumsallaşma bakımından örgütümüzün yararına olan yeni düzenlemelerin yanında, Gençlik Örgütü kurultaylarının artık iki yılda bir yapılacak olması en önemli değişikliklerden biri olarak gözükmektedir. Bu artık bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayda, geçmiş kurultaylardaki gibi bir yıllık değil, iki yıllık bir dönem için yetkili organlarımızı seçeceğimiz anlamına gelmektedir.

EYLEMLER, BASIN AÇIKLAMALARI VE DİĞER POLİTİK FAALİYETLER
CTP Gençlik Örgütü, özelde Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin genelde tüm dünyadaki gençlerin din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insani koşullarda, birlikte yaşamaları için vermiş olduğu kavgayı en güçlü şekilde sürdürdü.
Toplumla birlikte, ortak sorunlara ortak çözümler üreten, fedakarlık yapmaya birlikte başlayan ve bunun sonsuza dek olmayacağını ortaya koyabilen, topluma rağmen değil, toplumla birlikte ve bir adım önde bilimsel, hayata dokunan siyasetler üreten, dünyalı bir siyaset, CTP Gençlik Örgütü’nün geçmiş dönemde siyaset alanını oluşturan ilkeler olmuştur.
Gençleri doğrudan ilgilendiren siyasetin ta kendisidir. Bu anlamda ülkemizde ses çıkarılması gereken her ne varsa, Gençlik Örgütü geçtiğimiz dönem de sesini oldukça gür çıkardı. Gençleri doğrudan ilgilendiren konularda getirmeye çalıştığı açılımlarla ise, kuru gürültü çıkarmadığını, içinde çözümleri de barındıran bir siyaset anlayışının “genç” temsilcisi olduğunu açıkça gösterdi.
CTP Gençlik Örgütü, UBP iktidarına karşı varoluş kavgasında sokakta olmuştur. Sendikal ve Öğrenci Hareketi ile dayanışmasını ortaya koymuştur. Cesaretle ve ısrarla dayatmalara, UBP’nin tutumlarına karşı durmuştur. Yapmış olduğu birçok sıradışı ve yaratıcı eylemlerle dinamik toplum gündeminde farkındalığı yaratmakta öncü rol oynamıştır.
Bütün bu eylemlerin yanında örgütümüz, yaşanan süreçlerde gündemle ilgili basın açıklamaları yapmaya sürekli devam etmiştir. UBP hükümetinin çeşitli yıkım politikalarının eleştirilmesinden, Kıbrıs Sorunu’na, Türkiye ile ilişkilerden, ekonomiye, dönem hükümetinin çevreyi hiçe sayan politikalarından, eğitim sistemine, işsizlikten, askerlik sorununa, örgütümüzün geçtiğimiz dönemde kamuoyu ile görüşlerini paylaşmadığı konu neredeyse kalmamıştır.
Örgütümüz gençlik kitleleri içerisinde siyaset yapma bilinciyle, sorunlara çözüm bulma felsefesini de taşımaktadır. Kamuoyu ile paylaştığımız görüşlerimiz incelendiğinde, çözüm önerilerimizle birlikte tespitleri yaptığımız görülecektir. Bu bağlamda örgütümüz, “Askerlik Yasa Tasarısı’nın toplumda ve gençlik içerisinde tartışılmasına öncülük ettiği gibi, geçtiğimiz dönemden itibaren ortaya koyduğu önerilerle konunun pratik çözümü için uğraşmıştır. Bunu yaparken örgütümüz, popülizmin tuzağına düşmeden, tüm gençlerin çıkarına olan düzenlemelerden yana olmuştur. Askersiz bir Kıbrıs hedefinde, askerlik koşullarında tüm gençler yararına yapılabilecek iyileştirmeler, örgütümüzün her zaman sıcak baktığı bir konudur. Fakat örgütümüz, iyileştirmelerin sadece belli zümreden insanlara yarayacağı şekilde olmasına şiddetle karşı çıkmıştır.
İçinde bulunduğumuz hükümet döneminde, gençlik sorunlarıyla ilgili olarak örgütümüz hükümetin bir adım ilerisinde olmayı en büyük görevi saymaktadır. En son dönemde yüksek ğrenim burslarının yılların getirdiği yanlış planlama sonucunda ödenemediği günleri yaşarken, örgütümüz konunun tartışılıp, ilgili mevzuatın değiştirilmesi için öneriler yapmak üzere bir komite kurmuştur. Çalışmalarına başlayan komite, en erken zamanda çalışmalarını sonlandırıp, sorunun çözülmesi için önerilerini hükümete sunacaktır.

SEÇİM ÇALIŞMALARI
Partimizin yaşadığı iki önemli seçim başarısını içinde barındıran bu dönemde, Gençlik Örgütü’nün bu seçim başarılarında oynadığı rol yadsınamaz bir gerçektir. Her türlü emek gerektiren işin yapılmasında yine hiç gocunmadan yer alan arkadaşlarımız, Lefkoşa Belediye Seçimleri’nde her ilçeden Lefkoşa’ya gelerek her türlü katkıyı koydukları, dayanışma içerisindeki bir seçim sürecini daha bizlere yaşattılar.
Partimizin halktan hükümeti kurma yetkisini aldığı erken genel seçimlerde ise Gençlik Örgütü üyelerimiz kendi bulundukları ilçe örgütlerine ve ilçe seçim bürolarına koydukları aktif katkının yanında, merkez seçim bürosunda da aktif şekilde çalışmışlardır. Seçim döneminde her türlü propaganda faaliyeti her ilçede gençlerin yoğun katılımı ve öncü gücüyle gerçekleştirilmiş, ayrıca genç seçmenler üzerinde yoğun propaganda faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Erken genel seçimlerin örgütümüz adına en önemli özelliği ise, ilk kez bir Gençlik Örgütü üyesinin, Genel Başkan Ürün Solyalı’nın milletvekili adayı olmasıdır. Genel Başkanımızın propaganda dönemi içerisinde seçmenlerle kurduğu başarılı iletişim ve seçim sonucunda almış olduğu oldukça yüksek oy, takdire şayan bir başarı olmuştur. Bu adaylığın tüm toplum nezdinde yarattığı olumlu etkinin meyvelerini Gençlik Örgütümüz halen toplamaktadır.
Genel Seçimler sonrası oluşan parlementoya seçilen CTP’nin siyasette gelecek vaadeden genç vekilleri, Gençlik Örgütümüzü oldukça mutlu etmiştir. Genç adaylarımızın bu başarısında örgütümüzün oynadığı rol bizleri gururlandırmakta, partimizin genç siysetçilerinin her geçen gün vizyona çıktığını görmek, Gençlik Örgütümüzün siyasetinin başarısını ortaya koymaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE PROPAGANDA
Gençlik Örgütümüz, sosyalist bir kitle partisinin gençlik örgütlenmesi olarak, parti örgütlerindeki eğitim çalışmalarının önemini en önemli unsurlardan biri sayar. Sosyalist bir kitle partisi, ancak üyelerinin siyasi bilinç düzeylerinin yükseklğiyle ayakta kalabilecek ve kitleselleşebilecek duruma gelebilir. Bunun aksi yaklaşımların partimize kaybettirdikleri daha önceki deneyimlerle sabittir, dolayısıyla CTP, ilkeleri ve değerlerinin üyeleriyle bütünleşebildiği oranda CTP’dir.
Gençlik Örgütü işte tam da bu bilinç ve anlayışla, geçtiğimiz dönem çok önemli ve birçok anlamda parti örgütlerine de öncü olan, yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. 11. dönem Eğitim Sekreterliği zamanında oluşturulan “Eğitim ve Propaganda Komitesi” EPK, çalışmalarını 12. dönemde de sürdürerek oldukça verimli olurken, bu bağlamda Gençlik Örgütü üyelerine yönelik “Propaganda Atölyesi” çalışmaları da devam etmiştir. İlçesel düzeyde, İYK Eğitim Sorumluları öncülüğünde organize edilen yapılan eğitim çalışmalarının artırılmasının yanında, merkezi düzeyde periyodik olarak yapılan çalışmalar da devam etmiştir.
Yine geçen dönem başlatılan liderlik eğitim programı bağlamında çalışmalar bu dönemde de sürdürülmüş, proje üretimi uygulaması Gençlik Örgütü üyelerine yönelik Kantara’da yapılan kampta başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kampta uygulanan proje üretimi programı, geçtiğimiz dönem bu eğitimi İsmail Hakkı Kurt’tan alan üyelerin koordinatörlüğünde yapılmıştır.
Yeni dönemde özellikle politika üretimi anlamında, iktidardaki bir partinin gençlik örgütlenmesi olarak örgütümüzün yükümlülüklerinin ağırlaştığı gerçeği, eğitim çalışmalarının yoğunlaştırılıp, geçmiş birikimlerimiz ışığında sistemli bir yapıya kavuşturulmasının tamamlanması görevimizin önemini bizlere daha da açıklıkla anlatmaktadır. Örgütümüz söz söyleme ve icraata geçirme yetisini ancak genç liderlere vereceği eğitimin niteliğiyle kazanabilir. Gençlik Örgütü, partinin bu alanda özellikle son dönemlerdeki en aktif örgütü olarak, öncü rolünü sürdürmeye ve çıtasını yükseltmeye tamamen hazırdır.

DIŞ İLİŞKİLER
Gençlik Örgütü, dış ilişki ve temaslar bakımından geçtiğimiz dönem yakaladığı ivmeyi bu dönem de artırarak da oldukça hareketli ve verimli bir dönemi geride bıraktı. Geleneksel olarak ilişkilerimizin bulunduğu Güney ve Türkiye’deki örgütler yanında, yeni bağlantıların da kurulduğu ve aynı zamanda Uluslararası Gençlik Örgütlenmelerine katılım anlamında oldukça büyük ilerlemelerin yaşandığı bir dönem yaşadık.
Gençlik Örgütümüz, yurt dışında yapmış olduğu yoğun çalışmalar sonucu, Avrupa’da Sosyalist Enternasyonal’in gençleri olarak bilinen YES (Avrupalı Genç Sosyalistler)’e tam üyeliğe kabul edildi. Bu sayede dünyadaki diğer sosyalist gruplarla daha fazla temas imkanı sağlandı. Gençlik Örgütümüz bugün Avrupa siyasetinde etkin ve eşit bir role sahiptir.
2012 yılında eski adı ile ECOSY- yeni adı ile de YES (Avrupa Genç Sosyalistleri) örgütü tarafından yapılan study visit’ten sonra Mart 2013’te yapılan genel kongrede bir çekimser oy ile tam üyeliğe kabul edilmiş ve ayrıca kongrede Federal Kıbrıs üzerine BM 77 ve 79 doruk antlaşmalarına da dayanarak bir deklerasyon yayınlamıştır.
Dış ilişkiler sekreterliği faaliyet dönemi içerisinde Güney Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’daki mevcut ilişkilerini aktif tutmanın yanında bunlara yenilerini de katarak güçlendirmiştir. Temel amaç olan parti politikaların bu örgütlere aktarmakla kalmayıp Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütünün dünya görüşünü ve dünyaya bakışını, en önemlisi adanın en büyük sorunu olan Kıbrıs sorunundaki görüşlerini dış örgütlere ve kamuoyuna aktarmıştır.
CTP-GÖ dönem içerisinde Güney Kıbrıs ta faaliyet gösteren EDON ile birçok kez hem ilçesel hem de merkezi olarak bir araya gelerek, iki toplumlu etkinlikler düzenlemiş, güney de yapılan etkinliklere aktif katılım göstermiş ve Kıbrıs Sorunu ile ilgili ortak basın açıklamaları düzenlemiştir.
Mayıs ayında yapılan YES-kongresi ilk büro toplantısında kararlar ve belgeler üzerinde aktif görev almıştır.
Temmuz ayında düzenlenen YES-İzmir yaz kampına katılmakla birlikte Kalecik te olan çevre felaketi üzerine video aracı ile eylem yayınlamıştır. Kampta Kıbrıs konusu üzerine de workshop düzenlenmiştir.
YES başkanı tarafından CTP-GÖ başkanının da katıldığı Temmuz 2013 genel seçimlerine destek ve başarı mesajı gönderilmiştir.
Eylül haftası içerisinde yapılan ve Falken-Almanya/CTP-GÖ tarafından düzenlenen 3 toplumlu projede CTP-GÖ geniş katılım göstermiş ve bu şekilde hem Almanya üzerinden hem de Kıbrıs adası bölünmüşlüğü üzerinden workshop ve seminerlere katılarak, Falken-Almanya ile olan bağlarını güçlendirmiştir.
Aralık ayında IUSY (Uluslar Arası Sendikal Sosyalist Gençlik) tarafından yapılan study visit çerçevesinde örgüt aktif katılım gösterip hem ada, hem Kıbrıs sorunu hem de dünya ile olan bağlantılar ve sorunlar hakkında bilgi vermekle kalmayıp CTP-GÖ’nü parti politikalarını da gözeterek en iyi şekilde tanıtmış ve temsil etmiştir.
Ocak ayında IUSY başvurusu gönderilmiş olup Şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek olan Kongreye tam üyelik kararı için “gözlemci davetli” olarak davetini almıştır.
Gençlik Örgütü, Türkiye’deki sol – sosyalist örgütlerin gençlik yapılanmalarıyla ilişkilerini sürdürmeye devam etmiştir. Bu bağlamda ÖDP, EDP, BDP gibi örgütlerin yanında, geçmiş dönemde politik nedenlerle ilişki kurulamayan CHP Gençlik Kolları ile de ilk kez geçen dönemde kurulan ilişkiler, bu dönemde de ilerletilmiştir. Gençlik Örgütümüz geçtiğimiz dönem AKP, CHP ve BDP Gençlik Kolları kurultaylarına da aldığı davet üzerine katılmıştr.
CTP Gençlik Örgütü yurtiçinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sol, sosyalist, ilerici, demokrat, Kıbrıs Sorununun çözümünü isteyen ve barışçı gençlik örgütleriyle temaslarını ve dayanışmasını sürdürmeye devam etmiştir. Özellikle yükseköğrenim gençliği örgütlenmeleriyle ilişkiler ilerletildiği, sendikal mücadledeki genç arkadaşlarla dayanışmanın kuvvetlendiği bir dönem yaşanmıştr. Bütün bu ilişkiler sürdürülürken CTP Gençlik Örgütü, geçmişte olduğu gibi yine doğru bildiklerini söylemeyi, Kıbrıs’ta barış mücadelesini geriye taşıyacak politikalara karşı da mücadeleyi elzem saymaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI
Sosyal Sorumluluk Sekreterliği, her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı özelde parti içinde genelde ise Kıbrıs Türk toplumunda bilinç oluşturmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini hem parti içinde hem de toplumun genelinde ilerletmeye yönelik çalışmalar yapmayı ve toplumda ezilen, dışlanan, ötekileştirilen, yardıma ihtiyacı olan tüm kesimlere yardım edebilmek için sosyal projeler oluşturmanın yanı sıra çevreye (ekolojiye) karşı duyarlılığı teşvik edici çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.
Bu hedeflere, Şubat ayında KKTC-Ceza Yasası üzerinde yapılan değişiklik önerisinin düzenlenerek daha ceza yasasının medeni, insan haklarını ve bedensel bütünlüğü gözeten bir şekilde düzenlemesi için konu ile ilgili sivil toplum örgütleriyle (Quir-Cyprus ve FEMA) birlikte bir öneri hazırlama çalışmaları başlanmıştır.
Kuzey Kıbrıs sivil toplum örgütlerinin ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) ile yapmış olduğu workshopa katılıp, ülkemizde lezbiyen, gay, bisexual ve trans bireylerin yaşadığı sıkıntılar üzerine tartışıldı. Ülkemizde, yürürlükte olan ceza yasından doğan sıkıntılar ve toplumsal baskının bireyler üzerindeki etkisi tartışıldı ve örgütle uluslararası düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Mart ayında, sekreterlik altında faaliyet gösteren Lefkoşa Gençlik Örgütü Sosyal Sorumluluk Komitesi ile birlikte CTP-BG Kadın Örgütünün katkılarıyla Lefkoşa Arabahmet bölgesinde çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi.
Nisan ayında, “Engelliler haftası” nedeniyle etkinlik planlaması yapmak ve görüş alışverişi yapmak için konu ile ilgili sivil toplum örgütleri, Engelsiz İnisiyatif ve Ortopedik Özürlüler Derneği, ile toplantı yapıldı. Bu doğrultuda, engelleri aşmak ve engelli bireylerin de sosyal yaşama katılımını sağlamak adına Ortopedik Özürlüler Derneği ile birlikte Lefkoşa Kızılbaş Kilisesinde “engelsiz sinema” etkinliği düzenlendi. Buna ek olarak 10-16 Mayıs engelleriler haftasında, Lefkoşa Gençlik Örgütü Sosyal Sorumluluk Komitesinin katkılarıyla, görme özürlü çocuklara yönelik kitap seslendirmesi yapılıp, özel eğitim merkezlerine bağışlandı.
Nisan ayında, ülkemize sığınan mültecilere yardım amacı ile bir kampanya başlatıldı ve tüm ilçelerden, yiyecek, giyecek, oyuncak temel ihtiyaçlar vb. gibi yardımlar toplanarak Mülteci Hakları Derneğine bağışlandı.
Gençlik Örgütü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 22 Eylül Pazar günü, “1 KARPAZ var, 1 ÇÖP olmasın! Ben ülkeme sahip çıkacağım, ya sen?” sloganı ile düzenlediği etkinlikle Altınkum sahilini temizledi. Onlarca poşet çöp toplayan gençler, etkinliğin sonunda yetkililere iletilmek üzere taleplerini sıraladı. Bu etkinlik projesi Kantara kampında oluşturulan projelerden birisi olarak hayata geçirilmiştir.
Eylül ayında, genelde insan hakları özelde ise göç, mülteciler, kadın hakları, LGBT-Q gibi konular üzerinde farkındalık yaratıcı çalışmalar yapma ve partinin politika oluşturma sürecine katkıda bulunmak adına “İnsan Hakları Komitesi” kurulmuştur. Komite, kısa film gösterimi, konu ile ilgili belgesel ve film izleme-tartışma, interactive eğitim çalışmaları gibi yöntemlere kısa vadede parti içi farkındalık yaratmayı hedeflemekte; uzun vadede ise konu ile ilgili kapsamlı bir çalıştay yaparak partinin özellikle “göç ve mülteciler” konusunda politika oluşturması adına bir adım atmayı hedeflemektedir.

SOSYAL AKTİVİTELER
Gençlik Örgütümüz, geçtiğimiz dönem bütün bu yoğun gündemi içerisinde, üyeleriyle sosyal kaynaşmaya yönelik aktivitelerini de sürdürmeye devam etti. Her ilçe örgütümüz geçtiğimiz dönem düzenli bir biçimde sosyal etkinlik düzenlemeyi sürdürdü. Tavla, halı saha, plaj futbolu turnuvaları, dayanışma yemekleri, sosyal sorumluluk projeleri, doğa yürüyüşleri, konser, şiir gecesi gibi etkinlikler bu dönemde de hız kaybetmeden düzenlenmeye devam etmiştir.
Gençlik Örgütü olarak merkezi düzeyde ise, 6-8 Eylül 2013 tarihleri arasında Sosyal kaynaşma ve eğitim kampı düzenlenmiş, üyelerimizin birlikte projeler ürettiği ve eğlendiği bir ortam yakalanmıştır.
CTP Gençlik Örgütü, bu faaliyet raporuna tam anlamıyla sığdıramadığımız, oldukça verimli bir dönemi geride bırakıyor. 12. Dönem Merkez Yönetim Kurulu ve Gençlik Meclisi görevi yeni kadrolara devrederken, devraldığı günden ileride teslim etmenin haklı onurunu yaşıyor. Partimizin hükümette ateşle sınavının yaşanacağı önümüzdeki dönemde daha güçlü bir CTP ve daha güçlü bir Gençlik Örgütü’nün yeni kadrolarımızın elinde yükseleceğine inancımız tamdır.
Partimizin hükümette olduğu ve bu anlamda Gençlik Örgütü olarak görevlerimizin oldukça ağır olacağı bir dönem yaşayacağız. Gençliğin yaşadığı sorunlar, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, eğitim, göç ve benzeri birçok alanda ortaya koyacağımız fikir, çalışma ve politikalar, partimizin hükümetteki icraat ve başarılarını doğrudan etkileyecektir. Bu açıdan düşündüğümüzde bir şeyler yapmanın tam da sırası olduğu fikrine kapılmamak içten bile değil.
CTP Gençlik Örgütü olarak belirtmek isteriz ki, güzel yarınları kurmak için, görev zamanı tam da bugündür. Gençler olarak bugünden başlayarak kuracağımız gelecek, çocuklarımıza onurlu bir sosyalist miras bırakabildiğimiz oranda güzel günler olacaktır. Mücadelemizin en zorlu cephelerinden biri olan hükümetteki başarımız, yarınların nasıl kurulacağının habercisi olacaktır.
Başka bir Kıbrıs mümkün, gün tam da bugün…

CTP Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kurulu (a)
Ongun Talat
Genel Sekreter