CTP Gençlik Örgütü, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na, daha önce kendisinin tüm dünya önünde açıklamış olduğu ve müzakere masasında ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofias’ın uzlaştığı noktalara sahip çıkma adına verdiği sözü tutması çağrısı yaptı.

Kıbrıs Sorunu, KKTC’de işbaşında olan en beceriksiz ve iradesiz UBP Hükümeti ile birlikte; halkın iradesini yoklaştıran, aşağılanmasına izin verip bunu devam ettiren, Kıbrıslı Türklerin değerlerinin peşkeş çekilmesine, çalışanların haklarının budanmasına yol açan, kontrolsüz nüfus politikalarının devamını sağlayan, ekonomik ve mali yapıdaki gerilemeye, insanların alım gücünün gün be gün azalmasına yol açan ve en önemlisi Kıbrıslı Türklerin yaşadığı topraklarda özne olmasını engelleyen ve Kıbrıs’ta yaşayan tüm gençlerin önünde belirsiz bir gelecek duygusunu içselleştiren bir sorun olarak durmaktadır.

Kıbrıs Sorunu’nun çözüm süreci, Sayın Eroğlu ve Sayın Hristofias’ın açıklamaları, tavırları ve çözüm masasındaki tutumları çerçevesinde tıkanmaya başlamıştır.

Açıkça söylüyoruz, bizlerin, ne Güney Kıbrıs’ta 2013 yılında gerçekleşecek olan seçimleri bekleyecek kadar zamanımız var, ne de Sayın Eroğlu’nun çözüm parametreleri dışında yapmakta olduğu önerilere ve zemin kaydırmalarına tahammülümüz. Çözüm görüşmeleri derhal yol almak adına şekillenmelidir ve duraksamadan çözüme giden yola devam edilmelidir.

Sayın Eroğlu’na, daha önce kendisinin tüm dünya önünde açıklamış olduğu ve müzakere masasında Sayın Talat ve Sayın Hristofias’ın uzlaştığı noktalara sahip çıkma adına verdiği sözü tutması çağrısını yapıyoruz ve bu çağrıyı, bıkmadan usanmadan yolun dışına her çıkıldığında yapacağımızın altını çiziyoruz. Bu sözün tutulmasını, hala devam eden görüşmelerde, çözüme en erken zamanda ulaşılmasına olanak sağlayacak, iyi bir adım olarak değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, görüşmeler süresince, Federal temelde gerçekleşecek olan çözümün dışına çıkılarak yapılacak olan tüm önerileri, iki toplumun geleceği açısından tehlikeli ve çözüm adına faydasız öneriler olarak değerlendirmenin yanında, zamana oynamalarının da geleceğimizden çalınan günler olduğunun farkına varmalarını istiyoruz. Buna hakları olmadığını düşüyoruz.

Bir adım önde olma politikasından sapıldığı ortadadır. Geçmişte, Sayın Denktaş ve Sayın Eroğlu’nun önderliğinde yaratılan ‘çözümsüzlük çözümdür’ politikası sayesinde Güney Kıbrıs’ın, 1 Temmuz’da Avrupa Birliği dönem başkanı olma hakkını kazandığını unutmadık. Bugün de, geriye atılan ve atılacak olan adımlar sayesinde dünyada öncelikle halk irademizle ve CTP ve Sayın Talat ile kazanmış olduğumuz saygınlığı kaybedeceğiz. Bunun yanında bölgemize daha büyük sorunların geleceği de bir gerçeklik olmuştur. Sayın Eroğlu’nun ve güç aldığı odakların yürütmekte olduğu bugünkü politika neticesinde, Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs Müzakerelerine dair hazırlanacak olan herhangi bir raporda, Kıbrıs Türk tarafının suçlanır veya işaret edilir duruma gelirse, bu tutumu ne bizler ne de tarih asla affetmeyecektir.

Tüm bunların yanında, Kıbrıs Sorunu’ndaki çözümsüzlük durumunun tehlikeli hali, son günlerde Sayın Eroğlu’na biat eden bir takım içi boş örgütler ve yönlendirilmiş gruplar tarafından yapılan açıklamalarda kolaylıkla görülmektedir. Çözümsüzlük, iki toplumda yer alan şoven güçleri cesaretlendirmekte, bölünmüşlüğü körüklemekte ve tüm bölgeyi etkilediği gibi; Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 1 Temmuz’a kadar hızla ve sorumlulukla yapılacak olan görüşmeler neticesinde bir çözüme varmamamız için herhangi bir sebep yoktur. Bizler için tek “son”un, B planı olmaksızın, “Avrupa Birliği üyesi bir Birleşik Federal Kıbrıs” olduğunu, Sayın Eroğlu ve Sayın Hristofias’a, Birleşmiş Milletlere ve tüm ilgili taraflara beyan ederiz.

Bizler, federal bir çözümü zorlamanın en uygun ve doğru zamanının HEMEN ŞİMDİ olduğunu düşünmekteyiz. Toplumun %65’lik iradesini hiçe sayarak atılacak olan her adıma karşı duracak, her daim bunun hesabı soracağız.

İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitlik temelinde ve Sayın Talat ve Sayın Hristofias’ın 23 Mayıs ve 1 Temmuz 2008 anlaşmalarında yer alan tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek vatandaşlık temelinde, Federal bir çözüme ulaşmak adına tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ederiz.

CTP-Gençlik Örgütü, Birleşik Federal Kıbrıs gerçekleşene kadar çözüm mücadelesine, çözümsüzlükten beslenen tüm güçler karşısında, tüm kararlılığıyla devam edecektir.

Kıbrıs’ta başı dik ve özne olarak var olmak isteyen tüm gençlerin ortak hedefi Federal bir çözümdür.

 

CTP-Gençlik Örgütü (a)                                                                           

 Ürün SOLYALI

 Genel Başkan